zachlapać


zachlapać
dk IX, \zachlapaćpię, \zachlapaćpiesz, \zachlapaćchlap, \zachlapaćał, \zachlapaćany - rzad. zachlapywać ndk VIIIa, \zachlapaćpuję, \zachlapaćpujesz, \zachlapaćpuj, \zachlapaćywał, \zachlapaćywany
«chlapiąc zalać, zaplamić coś; zapryskać, zabryzgać»

Zachlapać płaszcz farbą.

Zachlapać podłogę wodą.

Błoto zachlapywało szyby samochodu.

zachlapać się - rzad. zachlapywać się strona zwrotna czas. zachlapać - zachlapywać

Uważaj, żeby się nie zachlapać.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zachlapywać się – zachlapać się — {{/stl 13}}{{stl 7}} zachlapywać siebie, swoje ciało, swoje ubranie itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jak ty chodzisz, cały się zachlapałeś! {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zachlapywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, zachlapywaćpuję, zachlapywaćpuje, zachlapywaćany {{/stl 8}}– zachlapać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIa, zachlapywaćpię, zachlapywaćpie, zachlapywaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} chlapiąc, pokrywać powierzchnię czegoś jakąś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • schlastać — dk I, schlastaćam, schlastaćasz, schlastaćają, schlastaćaj, schlastaćał, schlastaćany a. IX, schlaszczę, schlaszczesz, schlaszcz 1. pot. «mocno opryskać, zachlapać czymś» Samochód schlastany błotem. 2. pot. «zbić mocno, uderzając z rozmachem, ze… …   Słownik języka polskiego

  • zabłocić — dk VIa, zabłocićcę, zabłocićcisz, zabłocićbłoć, zabłocićcił, zabłocićcony «zabrudzić, zachlapać błotem; zostawić ślady błota na czymś» Zabłocić podłogę. Zabłocić mieszkanie. Zabłocić (sobie) obuwie, płaszcz. Zabłocony dywan. zabłocić się 1.… …   Słownik języka polskiego

  • zamoczyć — dk VIb, zamoczyćczę, zamoczyćczysz, zamoczyćmocz, zamoczyćczył, zamoczyćczony zamaczać ndk a. dk I, zamoczyćam, zamoczyćasz, zamoczyćają, zamoczyćaj, zamoczyćał, zamoczyćany «zanurzyć coś w cieczy, uczynić coś mokrym, polać, zachlapać jakąś… …   Słownik języka polskiego

  • zabryzgiwać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. rzad. ndk Ib, zabryzgiwaćguję, zabryzgiwaćguje, zabryzgiwaćany {{/stl 8}}– zabryzgać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa, zabryzgiwaćam, zabryzgiwaća, zabryzgiwaćają, zabryzgiwaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} bryzgając, pokrywać czymś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień