aktorstwo


aktorstwo
n III, Ms. \aktorstwowie, blm
1. «zawód aktorski, sztuka aktorska»

Aktorstwo sceniczne, telewizyjne.

Dobre, znakomite aktorstwo.

2. «zachowanie się sztuczne, nieszczere, udawanie»

Zdemaskować czyjeś aktorstwo.

3. pot. «ogół aktorów»

Zjazd aktorstwa.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • aktorstwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. aktorstwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zawód aktora, sztuka aktorska : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wybitne aktorstwo. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kolano — 1. Błagać, prosić (kogoś) o coś na kolanach, na klęczkach «błagać, prosić usilnie, uniżenie, poniżając się»: Gdyby jeszcze obiecali, że na wikcie więziennym stracę 10 kilo, błagałabym na klęczkach, żeby mnie zamknięto. Mam za słabą wolę, żeby się …   Słownik frazeologiczny

  • ekspresyjny — «wyrażający, wykazujący ekspresję; odznaczający się siłą wyrazu; sugestywny, wyrazisty, ekspresywny» Aktorstwo ekspresyjne. Siła ekspresyjna muzyki. Barwy ekspresyjne …   Słownik języka polskiego

  • perfekcyjny — perfekcyjnyni «zrobiony, wykonany w doskonały sposób, dopracowany w każdym szczególe; doskonały» Perfekcyjne aktorstwo. Perfekcyjny montaż filmu. Odtwarzać rolę w perfekcyjny sposób …   Słownik języka polskiego

  • półprofesjonalny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, półprofesjonalnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niezupełnie profesjonalny; traktowany po części jako pasja, po części zaś jako źródło dochodów; półzawodowy : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wnosić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, wnoszę, wnosićsi, wnoś, wnoszony {{/stl 8}}– wnieść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Vc, wniosę, wniesie, wnieś, wniósł, wniosła, wnieśli, wniesiony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień