zaciętość


zaciętość
ż V, DCMs. \zaciętośćści, blm
«zacięta postawa, upór; zawziętość, nieustępliwość»

Niezwykła zaciętość.

Zaciętość w gniewie.

Walczyć z zaciętością.

Trwać w zaciętości.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zaciętość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. zaciętośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} bycie zaciętym, zawziętym; zawziętość, nieustępliwość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Spierać się z zaciętością. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • hazardzista — m odm. jak ż IV, CMs. hazardzistaiście; lm M. hazardzistaiści, DB. hazardzistatów «człowiek uprawiający hazard; hazardowy gracz» Namiętny, zapalony hazardzista. Emocje, zaciętość hazardzisty …   Słownik języka polskiego

  • upartość — ż V, DCMs. upartośćści, blm rzad. «wytrwałość w postępowaniu, upór, zaciętość» …   Słownik języka polskiego

  • zawziętość — ż V, DCMs. zawziętośćści, blm «charakter, cecha człowieka zawziętego; upór, zaciętość, zapamiętanie» Straszna zawziętość. Wyraz zawziętości na twarzy. Wzbiera w kimś zawziętość przeciwko komuś. Robić coś, pracować z zawziętością …   Słownik języka polskiego

  • lwi — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym IIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} należący do lwa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Lwie pazury. Lwia paszcza. Lwi ryk. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} kojarzący …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odzywa się – odezwał [odezwało] się — {{/stl 13}}{{stl 8}}{w kimś} {ktoś, coś} {{/stl 8}}{{stl 7}} w czyimś zachowaniu, postępowaniu ujawniają się jakieś zwykle ukryte, właściwe mu cechy charakteru, nabyte kiedyś przyzwyczajenia, nawyki itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Odezwał się w kimś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • upór — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. uporu, Mc. uporze {{/stl 8}}{{stl 7}} niezmienne trwanie przy swoim stanowisku, swoich racjach, przy raz podjętej decyzji, nierzadko pomimo jej oczywistej niesłuszności; nieustępliwość, zaciętość, zawziętość,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zawziętość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. zawziętośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} bycie zawziętym, upartym; skłonność do zapamiętywania się w czymś, do nieustępliwego trwania w jakimś stanie lub wykonywania czegoś z wielkim zapałem; zaciętość,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień