zacisk


zacisk
m III, D. -u, N. \zaciskkiem; lm M. -i
1. «zaciskanie, zaciśnięcie»

Zacisk dłoni.

Zwolnić zacisk palców na czyjejś ręce.

2. elektr. «element do zaciskania przewodu w celu przyłączenia go do innego przewodu, przyrządu elektrycznego itp.»
3. techn. «urządzenie służące do unieruchamiania dwóch elementów jakiegoś zespołu (np. w maszynie, w aparacie) przez ich wzajemne dociśnięcie w określonym położeniu, także do umocowywania, do przytrzymywania czegoś (np. przedmiotów podczas obróbki na obrabiarce), do zatrzymywania dopływu, przepływu czegoś (np. cieczy, gazów) itp.»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • zacisk — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zaciśnięcie, zaciskanie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zacisk dłoni. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} urządzenie,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przepychać się – przepchać się, przepchnąć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} z użyciem siły otwierać sobie przejście w tłumie ludzi, gąszczu pojazdów itp.; przeciskać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przepychać się do kasy, do wyjścia. Przepchnąć się przez ciżbę …   Langenscheidt Polski wyjaśnień