zacząć


zacząć
dk Xc, \zacząćcznę, \zacząćczniesz, \zacząćcznij, \zacząćczął, \zacząćczęła, \zacząćczęli, \zacząćczęty, \zacząćcząwszy - zaczynać ndk I, \zacząćam, \zacząćasz, \zacząćają, \zacząćaj, \zacząćał, \zacząćany
1. «przystąpić do działania, wykonać pierwszą, początkową część jakiejś czynności; rozpocząć»

Zacząć studia, pracę.

Zacząć pracować, studiować.

Zacząć rysować.

Zacząć dyskusję.

Zacząć sweter, robótkę.

Zacząć swoją karierę od asystenta.

Zaczynać coś od początku.

Zaczął padać deszcz.

◊ Dobrze, ładnie, świetnie itp. a. źle, niefortunnie itp. zacząć «dobrze, źle itp. postąpić, zrobić coś na samym początku swej pracy, swego wystąpienia»
◊ Zacząć od czegoś «zrobić coś na samym początku, zająć się czymś na samym początku»
◊ Zacząć od pieca «zacząć coś (znowu) od samego początku, od punktu wyjścia»
◊ Zaczynając od kogoś (od czegoś) a kończąc na kimś (na czymś) «wszyscy, wszystko bez wyjątku»
◊ Zacząć życie od nowa «zmienić swoje postępowanie»
◊ Zacząć mówić, chodzić «o małym dziecku: nauczyć się wymawiać wyrazy, utrzymywać równowagę»
□ Nie ten zuch, kto zaczął, ale ten, kto dokończył.
2. «wejść w początkowy okres jakiegoś stanu, przejawić pierwsze oznaki jakiegoś stanu»

Włosy zaczynają siwieć.

Bzy zaczęły kwitnąć.

Zacząć chorować, chudnąć, tyć.

3. «wziąć, ująć część z jakiejś całości, naruszyć całość, przystąpić do używania czegoś; napocząć»

Zacząć butelkę wina.

Zacząć nową paczkę papierosów.

Nie zaczęty bochenek chleba.

4. «rozpocząć mówić, pisać»

Kiedy zaczynali o interesach, wychodziłem.

Szanowni zebrani! - zaczął.

pot. Zacząć z innej beczki «zmienić temat, zmienić sposób przedstawienia sprawy, sposób wypytywania»
◊ Nie wiedzieć, nie wiadomo od czego zacząć «nie wiedzieć, nie wiadomo, co najpierw powiedzieć»
zacząć się - zaczynać się «wziąć początek; rozpocząć się»

Zaczynał się świt.

Zaczęła się wiosna.

Zaczęło się natarcie.

Choroba zaczęła się od przeziębienia.

Za lasem zaczynały się pola.

◊ Wyraz, nazwa zaczyna się na literę… «pierwszą literą wyrazu, nazwy jest litera…»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • zacząć — coś od pieca zob. I piec 4. Zacząć innym tonem zob. ton 5. Zacząć nowe życie, życie od nowa, na nowo zob. życie 19. Zacząć z innego tonu zob. ton 3. Zacząć z innej beczki zob. beczka 2 …   Słownik frazeologiczny

  • zacząć [i in.] z innej beczki — {{/stl 13}}{{stl 7}} zmienić temat rozmowy, zacząć mówić o czymś innym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zaczął, wziął, spróbował z innej beczki. Weźmy teraz z innej beczki i postawmy pytanie... {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zacząć (się) — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zaczynać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zacząć się — Zaczynają się schody zob. schody …   Słownik frazeologiczny

  • zaczynać się – zacząć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} brać początek, pojawiać się w jakimś momencie; rozpoczynać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Czy zaczęły się już lekcje? Zaczęła się klasówka. Zaczęło się lato. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaczynać — → zacząć …   Słownik języka polskiego

  • zaczynać — Zacząć coś od pieca zob. I piec 4. Zacząć innym tonem zob. ton 5. Zacząć nowe życie, życie od nowa, na nowo zob. życie 19. Zacząć z innego tonu zob. ton 3. Zacząć z innej beczki zob. beczka 2 …   Słownik frazeologiczny

  • brać się do galopu — Zacząć pracować intensywniej, wydajniej, lub szybciej; koncentrować się Eng. To become actively engaged in something; to apply oneself to something; to energetically get into action; to accelerate or concentrate one s efforts …   Słownik Polskiego slangu

  • dobierać się do dupy — Zacząć komuś dokuczać i dawać się we znaki Eng. To start to make someone s life miserable …   Słownik Polskiego slangu

  • dobierać się do skóry — Zacząć komuś dokuczać i dawać się we znaki Eng. To start to make someone s life miserable …   Słownik Polskiego slangu