zagrać


zagrać
dk I, \zagraćgram, \zagraćgrasz, \zagraćgrają, \zagraćgraj, \zagraćgrał, \zagraćgrany
1. «wykonać jakiś utwór na instrumencie muzycznym (lub na instrumentach muzycznych); o instrumentach muzycznych: wydać dźwięki, zabrzmieć»

Zagrać walca, mazurka, tango.

Zagrać na fortepianie, na skrzypcach, na flecie.

Skrzypce zagrały rzewnie.

◊ Zagrać od ucha «zagrać z werwą, z temperamentem»
◊ Tak tańczyć (skakać), jak zagrają (jak ktoś zagra) «być posłusznym, uległym, dostosowywać się do kogoś nie mając własnego zdania»
◊ Duma, krew zagrała w kimś «ktoś uniósł się dumą»
◊ Zagrać na czyichś uczuciach «wykorzystać czyjąś ambicję, dumę, czyjeś uczucia, posłużyć się nimi do własnych celów»
pot. Zagrać komuś na nerwach «zdenerwować kogoś, wytrącić kogoś z równowagi»
◊ Zagrać komuś na nosie «zakpić z kogoś, zrobić komuś na złość»
przen.

Zagrały karabiny maszynowe.

2. «wziąć udział w grze sportowej, hazardowej lub towarzyskiej»

Zagrać w karty, w szachy.

Zagrać w siatkówkę, w piłkę nożną.

◊ Zagrać na zwłokę «celowo przeciągnąć, przedłużyć jakąś sprawę, opóźnić decyzję w jakiejś sprawie dla własnych korzyści»
◊ Zagrać w otwarte karty «ujawnić swoje zamiary, postąpić szczerze, nic nie ukrywając»
3. «odtworzyć jakąś postać w sztuce teatralnej, w operze, filmie itp.; wystawić na scenie lub w telewizji utwór sceniczny»

Zagrać rolę Papkina w „Zemście".

Zagrać dobrze, źle jakąś rolę.

Sztuka dobrze zagrana.

◊ Zagrać komedię «udać coś, upozorować»
4. «o uczuciach, stanach duchowych: uzewnętrznić się, odmalować się, ujawnić się; wystąpić, odezwać się»

Radość zagrała na jej twarzy.

Zagrała w kimś chęć zemsty.

5. «zamigotać blaskiem, barwami; rozbłysnąć»

Morze zagrało w słońcu złotymi falami.

6. łow. «o psach myśliwskich: zaszczekać goniąc zwierzynę»
zagrać się «zapamiętać się w grze, zostać pochłoniętym grą (na instrumencie muzycznym, w karty, w szachy itp.

Tak się zagrali, że zapomnieli o wszystkim.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zagrać — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}grać I {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}zagrać II {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}zagrywać{{/stl 33}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}działać [grać, zagrać] …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zagrać — Krew w kimś zagrała zob. krew 19. (Tak) tańczyć, jak komuś zagrają (jak ktoś komuś zagra) zob. tańczyć 1. Zagrać komedię (przed kimś) zob. komedia. Zagrać komuś na nerwach zob. nerwy 2. Zagrać (komuś) na nosie zob. nos 6. Zagrać na czyichś… …   Słownik frazeologiczny

  • działać [grać, zagrać] na zwłokę — {{/stl 13}}{{stl 7}} zwlekać z czymś (np. z podjęciem jakiejś decyzji lub ze zrobieniem czegoś), licząc, że przyniesie to jakąś korzyść : {{/stl 7}}{{stl 10}}Teraz już nie było wątpliwości – tamci zagrali na zwłokę. Wynajdywał mnóstwo wykrętów i… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • grać [zagrać] w otwarte karty — {{/stl 13}}{{stl 33}} stawiać sprawę jasno, szczerze; postępować otwarcie, szczerze :{{/stl 33}}{{stl 10}}Wierzę mu, on zawsze gra w otwarte karty. Zagrajmy w otwarte karty. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • grać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, graćam, graća, graćają, graćany {{/stl 8}}– zagrać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wykonywać utwór muzyczny na instrumencie : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • koncert — m IV, D. u, Ms. koncertrcie; lm M. y 1. «publiczne wykonanie utworów muzycznych; impreza artystyczna wypełniona programem muzycznym (instrumentalnym lub wokalnym)» Koncert symfoniczny. Koncert kameralny. Koncert muzyki lekkiej, muzyki poważnej,… …   Słownik języka polskiego

  • zagrywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zagrywaćam, zagrywaća, zagrywaćają, zagrywaćany, {{/stl 8}}{{stl 7}}zwykle {{/stl 7}}{{stl 8}}ndk {{/stl 8}}{{stl 22}}– zagrać {{/stl 22}}{{stl 8}}dk VIIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odegrać — dk I, odegraćam, odegraćasz, odegraćają, odegraćaj, odegraćał, odegraćany odgrywać ndk I, odegraćam, odegraćasz, odegraćają, odegraćaj, odegraćał, odegraćany 1. «wykonać utwór muzyczny na instrumencie lub na instrumentach; zagrać coś» Orkiestra… …   Słownik języka polskiego

  • Касмирски, Филипе Луис — Филипе …   Википедия

  • Касмирски — Касмирски, Филипе Луис Филипе …   Википедия