zagrzebać


zagrzebać
dk IX, \zagrzebaćbię, \zagrzebaćbiesz, \zagrzebaćgrzeb, \zagrzebaćał, \zagrzebaćany - zagrzebywać ndk VIIIa, \zagrzebaćbuję, \zagrzebaćbujesz, \zagrzebaćbuj, \zagrzebaćywał, \zagrzebaćywany
«grzebiąc zasypać coś czymś, schować coś w czymś»

Zagrzebać coś w piasku, ziemi, w sianie.

zagrzebać się - zagrzebywać się strona zwrotna czas. zagrzebać - zagrzebywać

Węgorze zagrzebują się w mule rzecznym.

Zagrzebać się w słomie, w piasku.

◊ Zagrzebać się na odludziu, na wsi itp. «zamieszkać w miejscu ustronnym, odludnym zrywając kontakty z ludźmi»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • zagrzebać się — na odludziu, na wsi itp. «zamieszkać w miejscu odludnym»: (...) postanowił popracować w spokoju i zagrzebał się gdzieś na wsi. Roz bezp 1997 …   Słownik frazeologiczny

  • zagrzebywać się – zagrzebać się — {{/stl 13}}{{stl 7}} grzebiąc, zasypywać się czymś; zakopywać się w czymś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zagrzebywać się w piachu. Zagrzebać się w sianie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zagrzebywać się — Zagrzebać się na odludziu, na wsi itp. «zamieszkać w miejscu odludnym»: (...) postanowił popracować w spokoju i zagrzebał się gdzieś na wsi. Roz bezp 1997 …   Słownik frazeologiczny

  • pozaszywać — dk I, pozaszywaćam, pozaszywaćasz, pozaszywaćają, pozaszywaćaj, pozaszywaćał, pozaszywaćany «zaszyć wiele miejsc uszkodzonych, wiele rzeczy podartych; zaszyć coś w wielu miejscach» Pozaszywać dziury w ubraniu. Pozaszywać rozprute kieszenie.… …   Słownik języka polskiego

  • za- — 1. «przedrostek tworzący czasowniki od innych czasowników, nadający im następujące znaczenia» a) «osiągnięcie skutku czynności, rezultatu (też częściowego), wyczerpanie zakresu, dojście do największego nasilenia czynności, stanu, np. zabić,… …   Słownik języka polskiego

  • zakopać — dk IX, zakopaćpię, zakopaćpiesz, zakopaćkop, zakopaćał, zakopaćany zakopywać ndk VIIIa, zakopaćpuję, zakopaćpujesz, zakopaćpuj, zakopaćywał, zakopaćywany 1. «schować coś w wykopanym dole zasypując go ziemią; przykryć coś ziemią» Zakopać skarb.… …   Słownik języka polskiego

  • zaszyć — dk Xa, zaszyćszyję, zaszyćszyjesz, zaszyćszyj, zaszyćszył, zaszyćszyty zaszywać ndk I, zaszyćam, zaszyćasz, zaszyćają, zaszyćaj, zaszyćał, zaszyćany 1. «szyjąc połączyć brzegi rozdarcia, otworu (najczęściej w tkaninie); rzadziej: połączyć za… …   Słownik języka polskiego

  • za- — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przedrostek tworzący czasowniki oznaczające osiągnięcie celu, skutku, ukończenie procesu, np.: {{/stl 7}}{{stl 8}}zagrać {{/stl 8}}{{stl 7}}, {{/stl 7}}{{stl 8}}zaśpiewać {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zagrzebywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, zagrzebywaćbuję, zagrzebywaćbuje, zagrzebywaćany {{/stl 8}}– zagrzebać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIa, zagrzebywaćbię, zagrzebywaćbie, zagrzebywaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} grzebiąc, zasypywać coś czymś; grzebiąc, ukrywać …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaszywać się – zaszyć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} osiedlać się, zajmować miejsce trudno dostępne, odludne, odosobnione, zwykle w celu ukrycia się, odcięcia się od otoczenia; zagrzebać się, zakopać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zaszywać się na odludziu, w leśniczówce. Zaszyć się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień