zajść


zajść
dk zajdę, zajdziesz, zajdź, zaszedł, zaszła, zaszli, zaszedłszy - zachodzić ndk VIa, \zajśćdzę, \zajśćdzisz, \zajśćchodź, \zajśćdził
1. częściej dk «idąc dotrzeć dokądś, przybyć gdzieś»

Zaszedł na wieczór do domu.

Spacerując zaszli aż do lasu.

Z trudem zaszedł do miasta.

∆ Słońce zaszło, księżyc zaszedł «słońce, księżyc przestały być widoczne, schowały się za horyzontem»
◊ Zajść daleko, wysoko «zdobyć wysokie stanowisko, osiągnąć coś w życiu, zrobić karierę»
◊ Zachodzić w głowę «zastanawiać się nad czymś; głowić się»
2. «przechodząc obok odwiedzić kogoś; wstąpić gdzieś»

Od czasu do czasu zachodziła do rodziców.

Codziennie zachodził do kawiarni.

3. «podejść do kogoś cichaczem, ukradkiem, zwykle od tyłu albo z boku»

Zajść kogoś nieoczekiwanie.

Zajść kogoś z prawej, z lewej strony, od tyłu.

◊ Zachodzić komuś drogę «stawać na drodze przed kimś idącym; zastępować, zagradzać komuś drogę»
4. «zaistnieć, zdarzyć się, wystąpić, zjawić się»

Zaszły nowe okoliczności.

Zachodziła między nimi duża różnica zdań.

Zaszła pomyłka.

◊ Zajść w ciążę «o kobiecie: stać się brzemienną»
5. «powlec się, pokryć się, zasnuć się czymś»

Oczy zaszły łzami.

Szyby zaszły parą.

6. zachodzić

Słownik języka polskiego . 2013.

  • zajść — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}zachodzić I {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}zajść II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk IXd, zajśćjdę, zajśćjdzie, zajdź, zaszedł, zaszła, zaszli {{/stl 8}}{{stl 7}} idąc, dotrzeć… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zajść — 1. Zachodzić w głowę «zastanawiać się nad czymś, próbować coś zrozumieć»: Co u licha – zachodził w głowę – czemu się na mnie uwzięli? Musi być jakaś przyczyna! I. Newerly, Pamiątka. 2. Zajść daleko, wysoko «zrobić karierę, zdobyć wysokie… …   Słownik frazeologiczny

  • zajść daleko — {{/stl 13}}{{stl 7}} zrobić karierę, osiągnąć powodzenie życiowe : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wszyscy mu wróżyli, że daleko zajdzie. Zaszedł daleko, ale pozostał sobą. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zachodzić – zajść w ciążę — {{/stl 13}}{{stl 7}} o kobiecie: zostać zapłodnioną, stawać się brzemienną {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zachodzić — 1. Zachodzić w głowę «zastanawiać się nad czymś, próbować coś zrozumieć»: Co u licha – zachodził w głowę – czemu się na mnie uwzięli? Musi być jakaś przyczyna! I. Newerly, Pamiątka. 2. Zajść daleko, wysoko «zrobić karierę, zdobyć wysokie… …   Słownik frazeologiczny

  • daleko — 1. Coś daleko idące, daleko posunięte «znaczny, duży, poważny w skutkach, w znacznym stopniu rozwinięty»: Trzeźwe spojrzenie na sytuację podpowiada, że żadna ze stron nie zgodzi się na zbyt daleko idący kompromis i prywatyzacja branży… …   Słownik frazeologiczny

  • wysoko — 1. Coś, ktoś stoi wysoko, wyżej od kogoś, od czegoś (niż ktoś, niż coś) «coś ma wielką wartość, ktoś znaczy więcej niż ktoś inny»: Gdzie konieczności obiektywne stawiają literaturze przeszkody, tam jest ona potrzebna i autorytet jej stoi wysoko w …   Słownik frazeologiczny

  • daleko — dalej 1. «przysłówek określający odległość» a) «w znacznej odległości, w odległym miejscu, w oddaleniu» Gdzieś daleko grzmiały działa. Mieszkał w gajówce, daleko stąd. Dalej, za lasem, jest jezioro. ◊ Daleko (czegoś) szukać; coś jest takie, że… …   Słownik języka polskiego

  • pozachodzić — dk VIa, pozachodzićdzi, pozachodzićdził 1. «przyjść, zajść gdzieś w większej liczbie, kolejno, jeden po drugim» Pozachodzić do sklepów. 2. «o ciałach niebieskich: zajść, przestać być widocznym, zniknąć» Gwiazdy pozachodziły. 3. «nastąpić, odbyć… …   Słownik języka polskiego

  • za- — 1. «przedrostek tworzący czasowniki od innych czasowników, nadający im następujące znaczenia» a) «osiągnięcie skutku czynności, rezultatu (też częściowego), wyczerpanie zakresu, dojście do największego nasilenia czynności, stanu, np. zabić,… …   Słownik języka polskiego