zalążek


zalążek
m III, D. \zalążekżka, N. \zalążekżkiem; lm M. \zalążekżki
bot. «żeński twór rozmnażania się roślin nasiennych, z którego po zapłodnieniu rozwija się nasienie»
przen. «początek, punkt wyjściowy czegoś, element, z którego coś się rozwija»

Prywatny księgozbiór stał się zalążkiem dużej biblioteki.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zalążek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. zalążekżka {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} żeński narząd roślin nasiennych, służący do rozmnażania płciowego, z którego po zapłodnieniu rozwija się nasienie {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Załazek Piątkowski — Infobox Settlement name = Załazek Piątkowski settlement type = Village total type = image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Subcarpathian subdivision type2 = County… …   Wikipedia

  • Gmina Dubiecko — Dubiecko Commune   Gmina   …   Wikipedia

  • Drohobyczka —   Village   …   Wikipedia

  • Dubiecko —   Village   Parish church …   Wikipedia

  • Nienadowa —   Village   …   Wikipedia

  • jednozalążkowy — bot. «mający jeden zalążek» Słupek jednozalążkowy …   Słownik języka polskiego

  • świt — m IV, D. u, Ms. świcie; lm M. y «pora stopniowego rozjaśniania się nieba aż do momentu pojawienia się słońca; początek ranka, brzask» Biały, blady, różowy, szary, wczesny świt. Blaski świtu. Świt różowił niebo. ∆ O świcie, świtem, skoro świt,… …   Słownik języka polskiego

  • zaczątek — m III, D. zaczątektku, N. zaczątektkiem; lm M. zaczątektki książk. «to, od czego coś się zaczyna, od czego coś pochodzi, początkowe stadium czegoś; zalążek, początek» Zaczątki piśmiennictwa polskiego. Zaczątki poezji. Zaczątki teatru w Polsce.… …   Słownik języka polskiego

  • zapylić — dk VIa, zapylićlę, zapylićlisz, zapylićpyl, zapylićlił, zapylićlony zapylać ndk I, zapylićam, zapylićasz, zapylićają, zapylićaj, zapylićał, zapylićany 1. «pokryć pyłem, zakurzyć; zanieczyścić pyłem powietrze, atmosferę» Zapylone liście drzew.… …   Słownik języka polskiego