chlubny


chlubny
\chlubnyniejszy
«taki, jakim można się chlubić; przynoszący chwałę, zaszczyt; zaszczytny, chwalebny»

Chlubne świadectwo.

Chlubny czyn.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • chlubny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, chlubnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, którym można się chlubić, szczycić; z którego można być dumnym; przynoszący zaszczyt, uznanie i sławę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chlubne tradycje polskiego oręża. Chlubne czyny.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Osvald Chlubna — (auch: Oswald Chlubna; * 22. Juni 1893 in Brünn; † 30. Oktober 1971 ebd.) war ein tschechischer Komponist. Der Schüler von Leoš Janáček unterrichtete zwischen 1919 und 1935 sowie von 1953 bis 1959 am Konservatorium von Brünn. Chlubna komponierte… …   Deutsch Wikipedia

  • chlubnie — chlubnieej przysłów. od chlubny Chlubnie zdać egzamin …   Słownik języka polskiego

  • chwalebny — chwalebnyniejszy 1. «godny pochwały; przykładny, wzorowy» Chwalebny zwyczaj. Chwalebne zamiary, dążenia. 2. książk. «przynoszący chwałę; zaszczytny, chlubny» Chwalebna śmierć. Chwalebne blizny, rany …   Słownik języka polskiego

  • szczytny — szczytnyniejszy 1. książk. «przynoszący zaszczyt; chlubny, zaszczytny» Szczytna akcja, działalność. Szczytne zadania, uczynki, postępki. 2. książk. «wzniosły, podniosły; górnolotny» Szczytny cel. Szczytne ideały, hasła, plany. Szczytne myśli,… …   Słownik języka polskiego

  • zaszczytny — zaszczytnyniejszy «przynoszący zaszczyt, honor; będący wyróżnieniem, zaszczytem; chlubny, chwalebny» Zaszczytna nagroda, misja. Zaszczytne zadanie, wyróżnienie. ◊ Zaszczytne miejsce «miejsce (zwykle przy stole) uważane za uprzywilejowane,… …   Słownik języka polskiego

  • chwalebny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, chwalebnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} godny najwyższej pochwały; będący wzorem, przykładem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chwalebne plany na przyszłość. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szczytny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, szczytnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przynoszący zaszczyt, będący powodem do chwały; wspaniały, chlubny, zaszczytny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Szczytne osiągnięcia, cele.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyjątek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. wyjątektku {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} część wydzielona, pochodząca z większej całości, zazwyczaj jakiegoś tekstu, utworu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wyjątek z tekstu ustawy, z… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaszczytny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} przynoszący komuś zaszczyt, będący zaszczytem – powodem do chluby, dumy; chlubny, chwalebny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zaszczytna funkcja. Zaszczytny obowiązek, stanowisko, tytuł. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień