chlupot


chlupot
m IV, D. -u, Ms. \chlupotocie; lm M. -y
«odgłos przelewającej lub rozpryskującej się cieczy, roztrącanego błota itp.»

Chlupot błota pod nogami maszerującej kolumny.

Chlupot wody w balii.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • chlupot — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. chlupotocie {{/stl 8}}{{stl 7}} odgłos licznych, zlewających się w jedno chlupnięć powstający przy poruszaniu się cieczy, jej uderzaniu o jakieś przeszkody lub uderzaniu czegoś o wodę, błoto, potrząsaniu… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chlastać — ndk I, chlastaćam, chlastaćasz, chlastaćają, chlastaćaj, chlastaćał, chlastaćany a. IX, chlaszczę, chlaszczesz, chlaszcz chlasnąć dk Va, chlastaćnę, chlaśniesz, chlaśnij, chlastaćnął, chlastaćnęła, chlastaćnęli, chlaśnięty, chlastaćnąwszy 1.… …   Słownik języka polskiego

  • ciamkać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, ciamkaćam, ciamkaća, ciamkaćają {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} jeść głośno, wydając mlaski : {{/stl 7}}{{stl 10}}Świnie ciamkały w korycie. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zachlupotać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os dk IIa, zachlupotaćocze || zachlupotaćoce {{/stl 8}}{{stl 7}} o cieczy, substancji płynnej: wydać chlupot, odgłos powstający przy przelewaniu, rozpryskiwaniu się itp. czegoś ciekłego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Woda… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień