zamglić


zamglić
dk VIa, \zamglićli, \zamglićlił, \zamglićlony
«przesłonić, przesycić mgłą, uczynić niewyraźnym, mglistym, powlec mgłą»

Zamglone szyby.

Zamglony krajobraz, horyzont.

Łzy zamgliły jej oczy.

zamglić się «zostać przesłoniętym, przesyconym mgłą, stać się niewyraźnym, mglistym»

Niebo się zamgliło.

Oczy zamgliły się łzami.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zamglić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os ndk VIIb, zamglićli, zamglićlony {{/stl 8}}{{stl 7}} o mgle, parze itp.: zasnuć coś; sprawić, że coś jest mgliste, nieprzejrzyste, niewyraźne : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zamglone brzegi rzeki. Para zamgliła szyby. Zamglone …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zamglić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} zasnuć się mgłą, parą itp.; stać się mglistym, nieprzejrzystym, niewyraźnym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Krajobraz się zamglił. Oczy zamgliły się od łez. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • omglić — dk VIa, omglićli, omglićlił, omglićlony książk. «zasnuć, okryć coś mgłą, obłokiem (czegoś); utworzyć dokoła czegoś, na czymś lekką zasłonę podobną do mgły; zamglić» Jesień omgliła pola. Omglona tafla jeziora. omglić się książk. «zasnuć się mgłą,… …   Słownik języka polskiego

  • zamglenie — n I 1. rzecz. od zamglić. 2. lm D. zamglenieeń «zawiesina mikroskopijnych kropelek wody w przyziemnej warstwie powietrza, ograniczająca widzialność poziomą od 1 do 10 km; lekka mgła» Poranne, wieczorne zamglenie. Słabe zamglenia występowały w… …   Słownik języka polskiego

  • zamglony — imiesł. przymiotnikowy bierny czas. zamglić (p.) zamglony w użyciu przym. «o wzroku, spojrzeniu: nic nie wyrażający, zmętniały» Zamglony wzrok. Zamglone spojrzenie …   Słownik języka polskiego

  • za- — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przedrostek tworzący czasowniki oznaczające osiągnięcie celu, skutku, ukończenie procesu, np.: {{/stl 7}}{{stl 8}}zagrać {{/stl 8}}{{stl 7}}, {{/stl 7}}{{stl 8}}zaśpiewać {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zamglenie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. zamglić. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}zamglenie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. zamglenieeń {{/stl 8}}{{stl 7}} zawiesina mikroskopijnych kropelek… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień