zapchać


zapchać
dk I, \zapchaćpcham, \zapchaćpchasz, \zapchaćpchają, \zapchaćpchaj, \zapchaćpchał, \zapchaćpchany - zapychać ndk I, \zapchaćam, \zapchaćasz, \zapchaćają, \zapchaćaj, \zapchaćał, \zapchaćany
1. «włożywszy, wepchnąwszy coś zamknąć jakiś otwór, zapełnić szczeliny w czymś; zatkać»

Zapchać zlew resztkami jedzenia.

Zapychać szpary mchem, słomą.

Zapchać rurę.

Zapchany kanał.

pot. Zapychać dziury «zaspokajać najpilniejsze, najkonieczniejsze potrzeby»
◊ Zapychać kimś dziury «zlecać komuś różne, zwykle podrzędne prace, do których wykonania trudno by kogoś znaleźć»
2. «pchając się, tłocząc się zająć, wypełnić jakąś przestrzeń, jakieś wnętrze; pchając kogoś, coś spowodować zajęcie jakiejś przestrzeni, zapełnić coś całkowicie; napchać, natłoczyć»

Ludzie zapchali wąskie przejście.

Samochody zapchały jezdnię.

Półki zapchane książkami.

3. «pchając dosunąć coś do jakiegoś miejsca, umieścić coś gdzieś»

Zapchać walizkę w kąt.

zapchać się - zapychać się
1. «zostać zapchanym, zatkanym»

Rura, umywalka się zapchała.

2. posp. «zjeść wiele czegoś, najeść się, objeść się; napchać się»

Zapychać się chlebem, kartoflami.

3. tylko dk, posp. «zjadłszy coś suchego, twardego, szybko, bez popicia poczuć dławiący ucisk w przełyku»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • zapchać — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zapychać I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapchać — Zapychać dziury zob. dziura 4. Zapychać kimś dziury zob. dziura 5 …   Słownik frazeologiczny

  • zapchać się — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}zapychać się {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}zapchać się II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIIa, zapchać sięam się, zapchać sięa się, zapchać sięają się {{/stl 8}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapychać się – zapchać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ulegać zapchaniu, zatykać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zlew się stale zapycha. Odkurzacz się zapchał. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapychać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zapychaćam, zapychaća, zapychaćają, zapychaćany {{/stl 8}}– zapchać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wkładając, wpychając coś do czegoś, zatykać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • natłoczyć — dk VIb, natłoczyćczę, natłoczyćczysz, natłoczyćtłocz, natłoczyćczył, natłoczyćczony 1. «zgromadzić, skupić w wielkiej liczbie; zapełnić, zapchać» Natłoczyć mebli do pokoju. Sala natłoczona ludźmi. Natłoczony tramwaj. 2. «wprowadzić za pomocą… …   Słownik języka polskiego

  • pozapychać — dk I, pozapychaćam, pozapychaćasz, pozapychaćają, pozapychaćaj, pozapychaćał, pozapychaćany 1. «zapchać, zatkać wiele czegoś» Pozapychać umywalki, zlewy, przewody kanalizacyjne. 2. posp. «wtłoczyć, wepchnąć gdzieś wiele czegoś» …   Słownik języka polskiego

  • założyć — dk VIb, założyćżę, założyćżysz, założyćłóż, założyćżył, założyćżony zakładać ndk I, założyćam, założyćasz, założyćają, założyćaj, założyćał, założyćany 1. «urządzić coś, zorganizować, zapoczątkować; zbudować» Założyć jakieś towarzystwo,… …   Słownik języka polskiego

  • zapychać — ndk I, zapychaćam, zapychaćasz, zapychaćają, zapychaćaj, zapychaćał, zapychaćany 1. forma ndk czas. zapchać (p.) 2. posp. «iść szybko lub jechać, udawać się dokądś; zasuwać» …   Słownik języka polskiego

  • zatkać — dk I, zatkaćtkam, zatkaćtkasz, zatkaćtkają, zatkaćtkaj, zatkaćtkał, zatkaćtkany zatknąć dk Va, zatkaćtknę, zatkaćtkniesz, zatkaćtknij, zatkaćtknął, zatkaćtknęła, zatkaćtknęli, zatkaćtknięty, zatkaćtknąwszy zatykać ndk I, zatkaćam, zatkaćasz,… …   Słownik języka polskiego