zapewniać


zapewniać
ndk I, \zapewniaćam, \zapewniaćasz, \zapewniaćają, \zapewniaćaj, \zapewniaćał, \zapewniaćany - zapewnić dk VIa, \zapewniaćnię, \zapewniaćnisz, \zapewniaćnij, \zapewniaćnił, \zapewniaćniony
1. «starać się przekonać kogoś o czymś, usuwać czyjeś wątpliwości, oświadczać komuś, że coś jest lub będzie na pewno; zaręczać, upewniać o czymś»

Zapewnić kogoś o swoich uczuciach, o swojej sympatii, przyjaźni, lojalności.

Zapewniam cię, że nic złego ci nie grozi.

2. «czynić coś pewnym, sprawiać, że się stanie coś korzystnego dla kogoś lub dla siebie, że uzyska się lub ktoś uzyska coś; gwarantować komuś lub sobie coś»

Zapewniać komuś utrzymanie, mieszkanie.

Zapewnić komuś bezpieczeństwo.

Zapewnić przedsiębiorstwu ciągłość dostaw.

Zapewnić (komuś, sobie) odpowiednią pracę, pozycję towarzyską, stanowisko.

Zapewnić (komuś, sobie) opiekę, pomoc, spokój, spokojną starość, popularność, poważanie, szacunek.

zapewniać się - zapewnić się «przekonywać, zapewniać siebie wzajemnie o czymś»

Gorąco zapewniali się o swej przyjaźni.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zapewniać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zapewniaćam, zapewniaća, zapewniaćają, zapewniaćany {{/stl 8}}– zapewnić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, zapewniaćnię, zapewniaćni, zapewniaćnij, zapewniaćniony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapewniać się – zapewnić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} zapewniać się wzajemnie; przekonywać się nawzajem o czymś : {{/stl 7}}{{stl 10}}W listach zapewniali się o miłości. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zabezpieczać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zabezpieczaćam, zabezpieczaća, zabezpieczaćają, zabezpieczaćany {{/stl 8}}– zabezpieczyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, zabezpieczaćczę, zabezpieczaćczy, zabezpieczaćczony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zabezpieczać się – zabezpieczyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} czynić siebie (swój majątek, dobytek itp.) bezpiecznym; chronić się przed niebezpieczeństwem, zagrożeniem; zapewniać sobie bezpieczeństwo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zabezpieczać się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyścig — Robić coś na wyścigi «robić coś bardzo szybko, jeden przez drugiego, starając się ubiec, wyprzedzić innych»: Nastały takie czasy, że dzieci nie potrafią jeszcze chodzić, a już rozpoczynają treningi. Tatuś lub mamusia biegną na wyścigi do sklepu… …   Słownik frazeologiczny

  • asekurować — ndk IV, asekurowaćruję, asekurowaćrujesz, asekurowaćruj, asekurowaćował, asekurowaćowany 1. «zapewniać komuś bezpieczeństwo, pomoc, ochronę; zabezpieczać» Asekurować kogoś przy wchodzeniu na stromy dach. Asekurować kogoś przed odpowiedzialnością …   Słownik języka polskiego

  • eliksir — m IV, D. u, Ms. eliksirirze; lm M. y przestarz. «słodki roztwór o aromatycznym zapachu, przeważnie z niewielką domieszką alkoholu, zawierający rozpuszczone środki lecznicze» dziś tylko we fraz. Eliksir młodości, eliksir życia «w średniowieczu:… …   Słownik języka polskiego

  • gołosłownie — przysłów. od gołosłowny Gołosłownie przyrzekać coś, zapewniać kogoś o czymś …   Słownik języka polskiego

  • gwarantować — ndk IV, gwarantowaćtuję, gwarantowaćtujesz, gwarantowaćtuj, gwarantowaćował, gwarantowaćowany «dawać gwarancję; ręczyć, zapewniać» Gwarantować komuś bezpieczeństwo. Gwarantowany towar …   Słownik języka polskiego

  • jednać — ndk I, jednaćam, jednaćasz, jednaćają, jednaćaj, jednaćał, jednaćany 1. książk. «usposabiać kogoś do siebie przychylnie, zapewniać sobie czyjeś względy; pozyskiwać, zjednywać» Jednać sobie popleczników, zwolenników, popularność, przychylność,… …   Słownik języka polskiego