zapreliminować


zapreliminować
dk IV, \zapreliminowaćnuję, \zapreliminowaćnujesz, \zapreliminowaćnuj, \zapreliminowaćował, \zapreliminowaćowany
«obliczyć i zestawić przewidywane wydatki i dochody; ułożyć preliminarz; przeznaczyć w preliminarzu pewne sumy na określone cele»

Wydatki zapreliminowano poniżej potrzeb.

Koszt budowy nie przekroczył zapreliminowanej kwoty.


Słownik języka polskiego . 2013.