zasiedzieć się


zasiedzieć się
dk VIIa, \zasiedzieć siędzę się, \zasiedzieć siędzisz się, \zasiedzieć sięsiedź się, \zasiedzieć siędział się, \zasiedzieć siędzieli się
1. «pozostać, zabawić gdzieś, u kogoś za długo, dłużej niż się zamierzało»

Zasiedzieć się na wizycie.

Zasiedzieć się przy kolacji do późna w noc.

2. «przebywając gdzieś stale, najczęściej w domu, odzwyczaić się od zmian miejsca pobytu, od kontaktów z ludźmi»

Zasiedzieć się w domu.

Zasiedział się w tej leśniczówce.

3. «spędzić dużo czasu nad jakąś pracą, nad jakimś zajęciem, przesiedzieć nad czymś»

Zasiedzieć się nad książką.

Zasiedziała się przy szyciu.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zasiedzieć się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIb, zasiedzieć siędzę się, zasiedzieć siędzi się, zasiedzieć siędział się, zasiedzieć siędzieli się {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} spędzić gdzieś, u kogoś czas dłuższy od wcześniej… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • za- — 1. «przedrostek tworzący czasowniki od innych czasowników, nadający im następujące znaczenia» a) «osiągnięcie skutku czynności, rezultatu (też częściowego), wyczerpanie zakresu, dojście do największego nasilenia czynności, stanu, np. zabić,… …   Słownik języka polskiego

  • za- — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przedrostek tworzący czasowniki oznaczające osiągnięcie celu, skutku, ukończenie procesu, np.: {{/stl 7}}{{stl 8}}zagrać {{/stl 8}}{{stl 7}}, {{/stl 7}}{{stl 8}}zaśpiewać {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zabradziażyć — dk VIb, zabradziażyćżę, zabradziażyćżysz, zabradziażyćaż, zabradziażyćżył pot. «zabawić gdzieś zbyt długo, zasiedzieć się gdzieś, np. w knajpie» Zabradziażył gdzieś kilka nocy …   Słownik języka polskiego