zaszyć


zaszyć
dk Xa, \zaszyćszyję, \zaszyćszyjesz, \zaszyćszyj, \zaszyćszył, \zaszyćszyty - zaszywać ndk I, \zaszyćam, \zaszyćasz, \zaszyćają, \zaszyćaj, \zaszyćał, \zaszyćany
1. «szyjąc połączyć brzegi rozdarcia, otworu (najczęściej w tkaninie); rzadziej: połączyć za pomocą nici chirurgicznych brzegi uszkodzonej, przeciętej skóry lub uszkodzonych mięśni; zszyć, zeszyć»

Zaszyć dziurę w płaszczu.

Zaszyć rękawy.

2. «schować w coś, owinąć czymś łącząc brzegi szyciem»

Zaszyć obraz w płótno.

zaszyć się - zaszywać się «wejść daleko w miejsce trudno dostępne, ukryć się lub osiąść w odległym, odludnym miejscu; zagrzebać się, zakopać się w czymś»

Zaszyć się w lesie, w krzakach, w zaroślach.

Zaszyć się w stogu siana.

Zaszyć się na prowincji.

Zaszył się na wsi.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zaszyć się — w kąt zob. kąt 14 …   Słownik frazeologiczny

  • zaszyć (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. zaszywać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaszyć się w kąt — {{/stl 13}}{{stl 7}} schować się gdzieś, zamieszkać w jakimś trudno dostępnym miejscu : {{/stl 7}}{{stl 10}}W czasie wakacji zaszył się w kąt, by uwolnić się od wścibskich dziennikarzy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaszywać się – zaszyć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} osiedlać się, zajmować miejsce trudno dostępne, odludne, odosobnione, zwykle w celu ukrycia się, odcięcia się od otoczenia; zagrzebać się, zakopać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zaszywać się na odludziu, w leśniczówce. Zaszyć się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaszywać — → zaszyć …   Słownik języka polskiego

  • zaszywać się — Zaszyć się w kąt zob. kąt 14 …   Słownik frazeologiczny

  • pozaszywać — dk I, pozaszywaćam, pozaszywaćasz, pozaszywaćają, pozaszywaćaj, pozaszywaćał, pozaszywaćany «zaszyć wiele miejsc uszkodzonych, wiele rzeczy podartych; zaszyć coś w wielu miejscach» Pozaszywać dziury w ubraniu. Pozaszywać rozprute kieszenie.… …   Słownik języka polskiego

  • zaszywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zaszywaćam, zaszywaća, zaszywaćają, zaszywaćany {{/stl 8}}– zaszyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIc, zaszywaćszyję, zaszywaćszyje, zaszywaćszyty {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dziura — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. dziurze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} otwór wydrążony w głąb lub zrobiony na wylot jakiegoś przedmiotu (ciała stałego), będący wynikiem celowego działania lub uszkodzenia… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kąt — 1. Chodzić, pot. łazić, tłuc się z kąta w kąt «chodzić bez celu w jakimś pomieszczeniu, zwykle na skutek zdenerwowania, niepokoju lub znudzenia, nie mogąc sobie znaleźć miejsca»: Marudził po domu, łaził z kąta w kąt, w południe dopiero wyszedł na …   Słownik frazeologiczny