zaśpiew


zaśpiew
m IV, D. -u, Ms. \zaśpiewwie; lm M. -y
książk. «zaśpiewanie, śpiew, melodia (zwykle tęskna, zawodząca), śpiewna intonacja w mowie; początek melodii, pieśni»

Ludowy, balladowy zaśpiew.

Melancholijny zaśpiew wilgi.

Mówić z kresowym zaśpiewem.


Słownik języka polskiego . 2013.