zbiegać


zbiegać
I, \zbiegaćam, \zbiegaćasz, \zbiegaćają, \zbiegaćaj, \zbiegaćał
1. ndk
zbiec
2. dk
«objechać, obejść, przewędrować»

Zbiegać całe miasto w poszukiwaniu czegoś.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zbiegać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zbiegaćam, zbiegaća, zbiegaćają {{/stl 8}}– zbiec, zbiegnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVc b, zbiegnę, zbiegnie, zbiegnij, zbiegłem, zbiegł, zbiegła, zbiegli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zbiegać się – zbiec się, zbiegnąć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} biegnąc, zbierać się w jednym miejscu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przechodnie zbiegli się na miejsce wypadku. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} łączyć… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zbiec — + rzad. zbiegnąć dk Vc, zbiegnę, zbiegniesz, zbiegnij, zbiegł, zbiegli, zbiegłszy zbiegać ndk I, zbiecam, zbiecasz, zbiecają, zbiecaj, zbiecał 1. «biegnąc opuścić się w dół, znaleźć się na dole» Zbiec po schodach, ze zbocza. 2. zwykle dk «ujść,… …   Słownik języka polskiego

  • z- — (w wyrazach, których tematy rozpoczynają się na samogłoskę lub spółgłoskę dźwięczną, a także na s, sz, h, np. zbieleć, zżąć, zsuwać, zszywać, zheblować) 1. «przedrostek nadający aspekt dokonaności czasownikom niedokonanym, np. zanalizować,… …   Słownik języka polskiego

  • kurczyć — ndk VIb, kurczyćczę, kurczyćczysz, kurcz, kurczyćczył, kurczyćony «zmniejszać, skracać przez ściąganie, podkulanie; ściągać, kulić» Kurczyć nogi, palce. kurczyć się «o tkaninach: zmniejszać się, skracać się, kulić się, zbiegać się» przen.… …   Słownik języka polskiego

  • kurczyć się – skurczyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} kulić się; zwijać się {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} o twarzy: ściągać się w grymasie, wyrażając cierpienie fizyczne lub psychiczne : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mijać się – minąć się — {{/stl 13}}{{stl 7}}1. mijać siebie wzajemnie, przemieszczając się w przeciwnych kierunkach; wymijać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ciężarówki ostrożnie mijały się na wąskiej ulicy. Minął się z żoną, nie zauważywszy jej. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nakładać się – nałożyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w relacji przestrzennej: zachodzić na siebie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Listwy nakładają się. Nakładają się dwie warstwy czegoś. Nałożyły się na siebie dwa tropy, dwa odciski pieczęci …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pokrywać się – pokryć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stawać się pokrytym, powlekać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pokryć się wypiekami, piegami, wysypką. Pokryć się kurzem. Twarz pokryła się zmarszczkami. Ściany pokryły się plakatami.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • schody — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. nmos, blp, D. schodydów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} konstrukcja budowlana składająca się z szeregu biegnących pochyło stopni, przeznaczona do pieszego przemieszczania się z jednego… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień