zbiór


zbiór
m IV, D. zbioru, Ms. zbiorze; lm M. zbiory
1. «całość składająca się z jakichś jednostek»

Zbiór nowel, pieśni, wierszy.

Zbiór praw, ustaw.

Zbiór ćwiczeń, zadań.

2. zwykle w lm «zespół przedmiotów gromadzonych, zbieranych ze względu na ich wartość artystyczną, naukową, historyczną; kolekcja»

Zbiory archeologiczne, etnograficzne, numizmatyczne.

Zbiory biblioteczne, muzealne.

Zbiór broni, rycin, sztychów.

3. zwykle w lm «plon zebrany z pola, sadu, ogrodu»

Dobre, ładne, marne, złe zbiory.

4. «zbieranie i zwożenie zboża z pola, owoców z sadu, warzyw z ogrodu itp.; sprzęt»

Zbiór truskawek, pomidorów.

Pracować przy zbiorze owoców, zboża.

5. mat. «zespół wszystkich liczb naturalnych, liczb ujemnych lub wszystkich liczb w ogóle; zespół punktów lub innych elementów; mnogość»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • zbiór — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. zbioru, Mc. zbiorze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pewna ilość jakichś elementów tworzących jakąś całość, zestaw, układ : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zbiór zadań, ćwiczeń. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Ewa Lipska — (* 8. Oktober 1945 in Krakau) ist eine polnische Dichterin und Schriftstellerin. Seit 1967 hat sie mehrere Gedichtsbände und einen Roman veröffentlicht. Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • Lipska — Ewa Lipska Ewa Lipska (* 8. Oktober 1945 in Krakau, Polen) ist eine polnische Dichterin und Schriftstellerin. Seit 1967 hat sie mehrere Gedichtsbände, aber auch einen Roman veröffentlicht. Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • Ewa Lipska — Ewa Lipska, née à Cracovie le 8 octobre 1945, est une poétesse et journaliste polonaise. Sommaire 1 Éléments biographiques 2 Prix et distinctions 3 Festivals …   Wikipédia en Français

  • archiwum — n VI; lm M. archiwumwa, D. archiwumwów 1. «uporządkowany zbiór dokumentów, akt, nie mających już bieżącej wartości użytkowej; pomieszczenie, budynek, w którym się ten zbiór znajduje» Archiwum policyjne, sądowe. Archiwum rodzinne. Udostępnić komuś …   Słownik języka polskiego

  • Zamoyski Code — (Polish: Kodeks Zamoyskiego or Zbiór praw sądowych na mocy konstytucji roku 1776 przez J.W. Andrzeja Zamoyskiego ekskanclerza koronnego ułożony...[1] [Collection of court laws requested by constitution of 1776 designed by former chancellor H.E.… …   Wikipedia

  • Вага, Теодор — Титульный лист сочинения Т. Ваги «Zbiór krótki potrzebnych wiadomości kawalerowi maltańskiemu» (1785) Теодор Вага (польск. Teodor Waga, (настоящие имя и фамилия Шимон (Симон) Вага), 1739(1739), Визна (ныне гмина в …   Википедия

  • atlas — m IV, D. u, Ms. atlassie; lm M. y 1. «zbiór map wydanych w formie książki lub albumu» ∆ Atlas anatomiczny, botaniczny, zoologiczny, atlas grzybów itp. «zbiór rycin przedstawiających zwierzęta, rośliny itp. dla celów naukowo pedagogicznych» ∆… …   Słownik języka polskiego

  • nieskończony — 1. książk. «nie mający końca, nie kończący się; bezgraniczny, bezkresny» Nieskończona przestrzeń. Nieskończone lasy. Nieskończony bezmiar pustyni. 2. książk. «trwający niezwykle długo, nieustający; osiągający najwyższy stopień nasilenia» Grzmiały …   Słownik języka polskiego

  • Бодуэн де Куртенэ Иван Александрович (Игнатий-Нецислав, Baudouin de Courtenay) — Бодуэн де Куртенэ (Baudouin de Courtenay), Иван (Игнатий Нецислав) Александрович, выдающийся лингвист. Родился 1 марта 1845 г. Происходит из старого французского аристократического рода, ведущего свое начало от короля Людовика VI и считающего в… …   Биографический словарь