zbiórka


zbiórka
ż III, CMs. \zbiórkarce; lm D. \zbiórkarek
1. «zebranie się, gromadzenie się pewnej liczby osób w sposób zorganizowany»

Zbiórka harcerska.

Zbiórka oddziału, plutonu.

Być na zbiórce.

Zrobić, zarządzić, zwołać zbiórkę.

2. «zbieranie, zebranie pieniędzy lub przedmiotów na jakiś określony cel»

Zbiórka makulatury.

Zbiórka odzieży, lekarstw dla powodzian.

Zbiórka (pieniędzy) na odbudowę szkół, na Centrum Zdrowia Dziecka.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zbiórka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. zbiórkarce; lm D. zbiórkarek {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przybycie grupy osób w umówione wcześniej miejsce i o wyznaczonej godzinie, także gromadzenie się osób w zwarty szyk …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zrzutka — Zbiórka lub składka pieniędzy Eng. A collection of money among a group of people; a contributed fund …   Słownik Polskiego slangu

  • Іgor Ogіrko — Nacimiento 1952 Nacionalidad ucraniano Campo Matemática Іgor Ogіrko( Огірко Ігор В …   Wikipedia Español

  • apel — m I, D. u; lm M. e, D. i a. ów 1. «zbiórka, np. członków organizacji, uczestników obozu, żołnierzy, więźniów, w celu sprawdzenia obecności, stanu umundurowania, uzbrojenia, ogłoszenia zebranym rozkazu, programu zajęć itp.» Apel poranny, wieczorny …   Słownik języka polskiego

  • dwurząd — m IV, D. dwurządrzędu, Ms. dwurządrzędzie; lm M. dwurządrzędy «dwa rzędy uszeregowane jeden za drugim; podwójny, równoległy rząd» Zbiórka w dwurzędzie …   Słownik języka polskiego

  • dwuszereg — m III, D. u, N. dwuszereggiem; lm M. i «podwójny szereg utworzony z dwóch szeregów równoległych do siebie» Ustawić się w dwuszeregu. Zbiórka w dwuszeregu …   Słownik języka polskiego

  • harcerski — harcerskiscy «dotyczący harcerza, harcerstwa» Drużyna harcerska; szczep, zastęp harcerski. Instruktor, działacz harcerski. Krzyż, mundur harcerski, lilijka harcerska. Ognisko harcerskie, obóz harcerski, zbiórka harcerska. Przyrzeczenie, prawo… …   Słownik języka polskiego

  • makulatura — ż IV, CMs. makulaturaurze, blm «zużyte, zniszczone, niepotrzebne papiery i odpady papierowe, także zniszczone stare książki, gazety stanowiące wtórny surowiec do wyrobu papieru» Zbiórka makulatury. Zbierać, sprzedawać makulaturę. ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • odpadek — m III, D. odpadekdka, N. odpadekdkiem; lm M. odpadekdki zwykle w lm «zbędne kawałki, resztki pozostające po wykorzystaniu czegoś, odrzucone przy produkcji itp.; niekiedy służą jako surowiec do dalszej produkcji; potocznie najczęściej: śmieci»… …   Słownik języka polskiego

  • pieniężny — «dotyczący pieniędzy, wypłacany w pieniądzach, wyrażony w pieniądzach» Sprawy pieniężne. Odszkodowania, świadczenia pieniężne. Zasoby pieniężne. Kara pieniężna. Wkład pieniężny. Zbiórka pieniężna …   Słownik języka polskiego