zeszłoroczny


zeszłoroczny
\zeszłorocznyni
«taki, który istniał, powstał, zdarzył się, odbywał się w zeszłym roku; taki, który pozostał z ubiegłego roku»

Zeszłoroczna moda.

Zeszłoroczny bal, mecz.

Zeszłoroczna książka telefoniczna.

Zeszłoroczne zapasy na zimę.

◊ Coś obchodzi kogoś tyle, co zeszłoroczny śnieg «coś kogoś nic nie obchodzi»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • zeszłoroczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, zeszłorocznyni {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, który jest związany lub dotyczy czegoś, co powstało, wydarzyło się w ubiegłym, zeszłym roku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zeszłoroczne liście. Zeszłoroczna moda. Zeszłoroczny bal.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zeszłoroczny — Ktoś, coś obchodzi kogoś tyle, co zeszłoroczny śnieg; ktoś dba o coś jak o zeszłoroczny śnieg zob. śnieg …   Słownik frazeologiczny

  • śnieg — pot. Ktoś, coś obchodzi kogoś tyle co zeszłoroczny śnieg; ktoś dba o coś jak o zeszłoroczny śnieg «ktoś, coś kogoś nic nie obchodzi, nie interesuje; ktoś zupełnie o coś nie dba»: Domowe wygody i piękno obchodziły go tyle, co zeszłoroczny śnieg,… …   Słownik frazeologiczny

  • dbać — Nie dbać o coś, o kogoś «nie przywiązywać do czegoś wagi, lekceważyć coś lub kogoś»: Starowieyski nigdy nie dbał o sławę. TSt 3/2000. Dbać o coś jak pies o piątą nogę zob. pies 7. Dbać o linię zob. linia 1. Ktoś dba o coś jak o zeszłoroczny śnieg …   Słownik frazeologiczny

  • obejść — prawo, przepisy itp. «wykorzystując luki lub niedoskonałości prawa lub przepisów, bezkarnie je naruszyć»: Ostatnio szczytem hipokryzji było bezkarne obchodzenie przepisów zakazujących reklamy trunków. Browary zachwalały piwo bez alkoholu, którego …   Słownik frazeologiczny

  • obchodzić — Obejść prawo, przepisy itp. «wykorzystując luki lub niedoskonałości prawa lub przepisów, bezkarnie je naruszyć»: Ostatnio szczytem hipokryzji było bezkarne obchodzenie przepisów zakazujących reklamy trunków. Browary zachwalały piwo bez alkoholu,… …   Słownik frazeologiczny

  • dbać — ndk I, dbam, dbasz, dbają, dbaj, dbał 1. «troszczyć się o kogo, co; przywiązywać do czego wagę» Dbać o chorego, o dzieci. Dbać o strój, o wygląd. Żona dbająca o dom. Dbać o swą reputację. Niech każdy dba o siebie. ◊ pot. Dbać o co jak pies o… …   Słownik języka polskiego

  • przeszłoroczny — przeszłorocznyni «taki, który istniał, powstał, zdarzył się poprzedniego roku, pozostał z poprzedniego roku; zeszłoroczny» Przeszłoroczne siano. Przeszłoroczna zima była cięższa niż obecna. ◊ Coś obchodzi kogoś tyle, co przeszłoroczny śnieg «coś… …   Słownik języka polskiego

  • śnieg — m III, D. u, N. śnieggiem; lm M. i «opad atmosferyczny złożony z kryształków lodu różnego kształtu, z których większość ma postać sześcioramiennych gwiazdek, łączących się w temperaturze powietrza wyższej od 5°C w płatki; warstwa tych płatków… …   Słownik języka polskiego

  • tyle — + m. os. tylu; D. tylu (z rzeczownikami w lp tylko: tyle), CMs. tylu, B. ż. rzecz.=M., m. os.=D., N. tylu a. tyloma 1. «zaimek liczebny wskazujący, zastępujący liczebniki główne lub nawiązujący do nich» Nie mam tylu kopert. Tyle mogę ci dać. Tyle …   Słownik języka polskiego