zeszytowy


zeszytowy
przym. od zeszyt
a) w zn. 1:

Papier zeszytowy.

b) w zn. 2:

Seria zeszytowa.


Słownik języka polskiego . 2013.