chojractwo


chojractwo
n III, Ms. \chojractwowie, blm
pot. «zuchwałość, buńczuczność»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • chojractwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. chojractwowie, blm, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} zachowanie, postępowanie typowe dla chojraka; zuchwałość, brawura, chojrakowanie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niepotrzebne, głupie chojractwo. Skończ z tym chojractwem, bo… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • junactwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. junactwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zachowanie typowe dla młodego, odważnego ryzykanta (junaka); ryzykanctwo, chojractwo, buńczuczność {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień