cholangiografia


cholangiografia
ż I, DCMs. \cholangiografiafii, blm
med. «badanie rentgenowskie dróg żółciowych po wprowadzeniu dożylnie lub wprost do dróg żółciowych środka kontrastującego - stosowane często podczas operacji»
‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.