zguba


zguba
ż IV, CMs. \zgubabie
1. lm D. zgub
«to co zgubiono; rzecz zgubiona; potocznie: osoba której chwilowo nie ma, której się szuka»

Ogłoszenie o zgubie.

Odzyskać, odnaleźć zgubę.

Szukać zguby.

Natrafić na zgubę.

Zguba znalazła się.

2. blm
«klęska, niepowodzenie, nieszczęście, zagłada»

Ocalić, uratować kogoś od zguby.

Pragnąć czyjejś zguby.

Ktoś działa na czyjąś zgubę.

Iść na pewną zgubę.

Jeśli nie chcesz mojej zguby, krrrokodyla daj mi, luby! (Fredro)


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zgūba — ×zgūbà (sl.) sf. (4) Kpr, (2) NdŽ žala, nuostolis: Per narštą [žvejoti] labai didelė zgūbà, neduok Dieve! DrskŽ. Didelę zgūbą apturėjau – arklys nustipo, tai kuoj dar arsiu? Lš. | prk.: Aš nueičiau pas kleboną, bene duotų manie rodą, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • zguba — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. zgubabie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} to, co zgubiono; zgubiona rzecz : {{/stl 7}}{{stl 10}}Szukanie zguby. Odzyskać zgubę. Wierzyć w odnalezienie zguby. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zgúba — e ž (ȗ) slabš. nepomemben, nekoristen človek: kako ji more biti takšna zguba všeč / kot psovka poberi se, zguba pijanska; prim. izguba …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pavogti — pavõgti, pàvagia (pàvogia LzŽ, sta LKKXIV203(Zt)), pàvogė K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; SD1187, R395, MŽ532, S.Dauk, Sut, N, M, L, LL226,263 1. intr. pasisavinti svetimą turtą: Pavõgsiat – rankas sutrauks, akimis apjaksiat (gąsdina tėvai vaikus)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • izgúba — tudi zgúba e ž (ȗ) 1. primanjkljaj izkupička glede na stroške ali prodajne cene glede na nakupno: izguba se je zmanjšala; podjetje ima pri proizvodnji novega artikla izgubo; bilanca izkazuje izgubo; sredstva za kritje izgube / prodajati v… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Julia Hartwig — …   Wikipedia Español

  • Julia Hartwig — (née à Lublin le 14 août 1921) est un écrivain polonais, poète, traductrice (notamment de textes littéraires français), auteur d essais, auteur de livres pour enfants …   Wikipédia en Français

  • kamień — 1. Bodaj się tacy na kamieniu rodzili «oby takich (ludzi) było więcej» 2. Być komuś, stać się dla kogoś kamieniem (młyńskim) u szyi «być komuś ciężarem, przeszkodą, stwarzać kłopot swoją obecnością»: (...) stałem się dla Alicji kamieniem u szyi.… …   Słownik frazeologiczny

  • palnąć — pot. Palnąć głupstwo, gafę, byka a) «powiedzieć lub napisać coś niedorzecznego»: Nie jestem pewien, czy spełniam wszystkie kryteria – mówiąc to zląkł się, że palnął głupstwo, gdyż te zastrzeżenia nie mogły robić dobrego wrażenia (...). J.… …   Słownik frazeologiczny

  • młyński — «dotyczący młyna, zwłaszcza młyna zbożowego; używany we młynie» Maszyna młyńska. ∆ Kamień młyński «w młynie żarnowym: jedna z dwu ciężkich, okrągłych, rowkowanych płyt kamiennych, między którymi rozcierane jest ziarno; przen. coś, co utrudnia… …   Słownik języka polskiego