zjawisko


zjawisko
n II, N. \zjawiskokiem; lm D. \zjawiskoisk
1. «to, co zaszło, co się wydarzyło, przejawiło, ukazało, fakt, zdarzenie; w teorii nauki: wszelki przedmiot postrzegania zmysłowego (fakt empiryczny)»

Charakterystyczne, ciekawe, codzienne, częste, dziwne, interesujące, normalne, osobliwe, powszechne, wyjątkowe zjawisko.

Zjawiska akustyczne, chemiczne, elektryczne, fizyczne, meteorologiczne, optyczne, przyrodnicze.

Zjawiska ekonomiczne, językowe, społeczne.

Zjawiska natury.

Zjawisko zaćmienia Księżyca.

Analizować, badać, obserwować, wyjaśnić jakieś zjawisko.

Spotkać się, zetknąć się (po raz pierwszy) z jakimś zjawiskiem.

Prawa rządzące zjawiskami przyrody.

Zjawiska zachodzące na powierzchni Ziemi.

Deszcz był tu rzadkim zjawiskiem.

2. książk. «coś niezwykłego, nadzwyczajnego, ktoś niezwykły, zadziwiający, wyjątkowy (zwykle w wyrażeniach: niezwykłe, oryginalne itp. zjawisko); fenomen»

Był niezwykłym zjawiskiem w swoim środowisku.

Jej wykształcenie było w owych czasach zjawiskiem wyjątkowym.

3. książk. «widziadło, mara, urojenie, widzenie senne, zwykle urocze, pełne wdzięku»

Czarodziejskie, nieziemsko piękne, urocze zjawisko.

Wydawała mu się sennym zjawiskiem.

Dziewczyna piękna jak zjawisko.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zjawisko — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n IIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} to, co da się zaobserwować, postrzec zmysłami : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zjawisko akustyczne, fizyczne, chemiczne. Zjawiska społeczne, gospodarcze. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • aglutynacja — ż I, DCMs. aglutynacjacji, blm 1. biol. «zjawisko polegające na skupianiu i zlepianiu się rozproszonych równomiernie w płynnym środowisku komórek» Aglutynacja krwinek, bakterii we krwi. 2. jęz. «zjawisko morfologiczne polegające na dołączaniu… …   Słownik języka polskiego

  • cud — m IV, D. u, Ms. cudzie; lm M. a ( y) 1. «zjawisko, które według wierzeń religijnych nie wynika z praw przyrody, lecz daje się wytłumaczyć tylko interwencją Boga» 2. «rzecz, zjawisko niepospolite, niezwykłe, wywołujące zdumienie, podziw; także… …   Słownik języka polskiego

  • fakt — m IV, D. u, Ms. faktkcie; lm M. y «to, co zaszło lub zachodzi w rzeczywistości; zdarzenie, zjawisko; określony stan rzeczy» Fakt historyczny, naukowy, społeczny. Dziwny, niezwykły fakt. Coś jest faktem dokonanym. Coś stało się faktem. Trzymać się …   Słownik języka polskiego

  • fatamorgana — n ndm a. ż IV, CMs. fatamorgananie, blm 1. «zjawisko optyczne, występujące w pustyniach, na morzu, powstające wskutek załamania i odbicia światła w warstwach powietrza o różnej temperaturze a polegające na złudnym ukazywaniu się w powietrzu… …   Słownik języka polskiego

  • fenomen — m IV, D. u, Ms. fenomennie; lm M. y, D. ów 1. DB. a; lm DB. ów «ktoś nadzwyczajny, niezwykle uzdolniony, utalentowany» Aktorski, śpiewaczy fenomen. 2. «rzadkie, niezwykłe zjawisko; rzecz wyjątkowa, zadziwiająca» Muzealny fenomen. Fenomen natury.… …   Słownik języka polskiego

  • izobaryczny — 1. przym. od izobar. 2. przym. od izobara ∆ Proces izobaryczny, zjawisko izobaryczne «proces, zjawisko zachodzące przy stałym ciśnieniu» …   Słownik języka polskiego

  • izomeria — ż I, DCMs. izomeriarii, blm chem. «zjawisko polegające na występowaniu związków organicznych o jednakowym składzie chemicznym i tym samym ciężarze cząsteczkowym w postaciach różniących się ułożeniem atomów w cząsteczce, a więc własnościami… …   Słownik języka polskiego

  • przyczyna — ż IV, CMs. przyczynanie; lm D. przyczynayn «czynnik wywołujący (w sposób konieczny lub przypadkowy), pośrednio lub bezpośrednio dane zjawisko (zmiany, ruch, czynność) jako swój skutek; powód danego zjawiska; zespół warunków (koniecznych i… …   Słownik języka polskiego

  • załamanie — n I 1. rzecz. od załamać. 2. lm D. załamanieań «miejsce, w którym coś jest zgięte pod pewnym kątem, załamane; zagięcie, załom, wgłębienie» Załamanie tkaniny. Załamania skały. Załamania linii brzegowej. Załamania dachu. ∆ fiz. Załamanie fal… …   Słownik języka polskiego