zlasować


zlasować
dk IV, \zlasowaćsuję, \zlasowaćsujesz, \zlasowaćsuj, \zlasowaćował, \zlasowaćowany
«zmieszać, złączyć wapno palone z wodą»

Zlasowane wapno.

zlasować się «o wapnie, marmurze: złączyć się z wodą, ulec zlasowaniu»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • zlasować (się) — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}lasować (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • lasować się – zlasować się — {{/stl 13}}{{stl 7}} o wapnie, marmurze itp.: łączyć się z wodą <niem.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • lasować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, lasowaćsuję, lasowaćsuje, lasowaćany {{/stl 8}}– zlasować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} łączyć palone wapno z wodą; gasić wapno : {{/stl 7}}{{stl 10}}Lasować wapno. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień