złączyć


złączyć
dk VIb, \złączyćczę, \złączyćczysz, złącz, \złączyćczył, \złączyćczony - rzad. złączać ndk I, \złączyćam, \złączyćasz, \złączyćają, \złączyćaj, \złączyćał, \złączyćany
1. «spoić, związać coś ze sobą, połączyć, zsunąć, zewrzeć jakieś elementy czegoś»

Złączyć rury, szyny, przewody telefoniczne.

Złączyć ogniwa łańcucha ze sobą.

Złączyć ręce w uścisku.

◊ Złączyć kogoś węzłem, związkiem małżeńskim, złączyć ślubem «udzielić ślubu»
2. «zespolić, zjednoczyć w całość; scalić»

Złączyć dwa wydziały w jeden.

złączyć się
1. «zostać złączonym, spojonym ze sobą; zetknąć się, zewrzeć się»

Dłonie ich złączyły się w uścisku.

2. «zostać zjednoczonym, zespolonym w jedną całość»

Dwa stronnictwa złączyły się we wspólnym działaniu.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • złączyć (się) — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}łączyć (się) I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • złączać — → złączyć …   Słownik języka polskiego

  • sprząc — dk XI, sprzęgę, sprzężesz, sprząż a. sprzęż, sprzągł, sprzęgła, sprzęgli, sprzężony, sprzągłszy a. sprzęgnąć dk Vc, sprzącnę, sprzącniesz, sprzącnij, sprzącnął a. sprzągł, sprzącgła, sprzącgli, sprzącnięty, sprzącnąwszy a. sprzącgłszy sprzęgać… …   Słownik języka polskiego

  • stopić — dk VIa, stopićpię, stopićpisz, stop, stopićpił, stopićpiony stapiać ndk I, stopićam, stopićasz, stopićają, stopićaj, stopićał, stopićany 1. «zamienić ciało stałe w płynne przez ogrzanie do temperatury topnienia; doprowadzić do stanu ciekłego,… …   Słownik języka polskiego

  • zapleść — dk XI, zapleśćplotę, zapleśćpleciesz, zapleśćpleć, zapleśćplótł, zapleśćplotła, zapleśćpletli, zapleśćpleciony zaplatać ndk I, zapleśćam, zapleśćasz, zapleśćają, zapleśćaj, zapleśćał, zapleśćany «złączyć pasma czegoś, pręty, listwy przekładając… …   Słownik języka polskiego

  • zjednoczyć — dk VIb, zjednoczyćczę, zjednoczyćczysz, zjednoczyćocz, zjednoczyćczył, zjednoczyćczony «połączyć dla wspólnego działania w myśl wspólnych interesów, idei; złączyć, zebrać w jedno; zespolić» Zjednoczyć naród, państwo. Zjednoczyć ludy, narody,… …   Słownik języka polskiego

  • zlasować — dk IV, zlasowaćsuję, zlasowaćsujesz, zlasowaćsuj, zlasowaćował, zlasowaćowany «zmieszać, złączyć wapno palone z wodą» Zlasowane wapno. zlasować się «o wapnie, marmurze: złączyć się z wodą, ulec zlasowaniu» …   Słownik języka polskiego

  • złożyć — dk VIb, złożyćżę, złożyćżysz, złóż, złożyćżył, złożyćżony składać ndk I, złożyćam, złożyćasz, złożyćają, złożyćaj, złożyćał, złożyćany 1. «zgiąć, załamać coś w kilkoro, sprawić, żeby coś nie było rozpostarte, załamując coś w kilkoro lub zginając… …   Słownik języka polskiego

  • zrosnąć się — + rzad. zróść się dk Vc, zrosnę się, zrośniesz się, zrośnij się, zrósł się, zrosła się, zrośli się, zrósłszy się zrastać się ndk I, zrosnąć sięam się, zrosnąć sięasz się, zrosnąć sięają się, zrosnąć sięaj się, zrosnąć sięał się «o kości, brzegach …   Słownik języka polskiego

  • łączyć — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, łączyćczę, łączyćczy, łączyćczony {{/stl 8}}– połączyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, {{/stl 8}}złączyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa {{/stl 8}}{{stl 7}} tworzyć całość z odrębnych elementów; spajać, zespalać :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień