zło


zło
n III, Ms. złu, blm
«to, co jest niezgodne z zasadami moralności, z zasadami współżycia społecznego, co przynosi nieszczęście; przeciwieństwo dobra, ideału moralnego»

Zło społeczne, moralne.

Nieuniknione, nieodwracalne, niewybaczalne, przerażające zło.

Przyczyna, źródło zła.

Poczucie dobra i zła.

Przezwyciężyć, wykorzenić, wytępić, zażegnać, zmniejszyć zło.

Krzewić, siać zło.

Piętnować, karać zło.

Zniszczyć zło w zarodku.

Walczyć ze złem.

Uchronić się przed złem.

Wyrządzić komuś zło, wiele zła.

Zaradzić złu.

Płacić złem za dobro.

◊ Zło konieczne «rzecz przykra, której nie można uniknąć, którą trzeba uznać, przyjąć»
◊ Naprawić zło «wynagrodzić komuś przykrość, krzywdę; usunąć skutki złego postępku»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • zlo — zlo·ty; …   English syllables

  • zlo — zlȍ [b] (I)[/b] sr <G zlȁ, G mn zálā> DEFINICIJA 1. loš, ružan čin, ružno djelo, loša djela, opr. dobro 2. nevolja, nesreća 3. rel. teol. ono što je protiv čovjeka i prirode i iz čega se razvija odbijanje, neprihvaćanje, zaziranje i… …   Hrvatski jezični portal

  • zlo — zlȍ [b] (II)[/b] pril. <komp. gȍre> DEFINICIJA kako ne treba, kako ne valja [zlo ćeš proći]; loše, slabo FRAZEOLOGIJA zlo i naopako ne može biti gore; zlo mi (mu) je osjećam (osjeća) mučninu; zlo nam se piše čekaju nas nevolje ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • zło — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. złu, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} to, co jest niezgodne z zasadami moralności, współżycia społecznego; zły postępek, czyn wyrządzający komuś krzywdę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zło moralne. Poczucie dobra i zła. Walczyć ze… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Zlo — (spr. Slo, im Plural Zlote), Münze, so v.w. Zloty …   Pierer's Universal-Lexikon

  • zlo|ty — «ZLAW tee», noun, plural tys or (collectively) ty. the basic Polish monetary unit, a coin or note worth 100 groszy. ╂[< Polish zloty (literally) golden < zloto gold] …   Useful english dictionary

  • zlò — zlà s (ȍ ȁ) 1. kar je v nasprotju z dobrim, zlasti z moralnega stališča: v njem je prevladovalo zlo; delati, hoteti zlo; kaznovati, odpraviti, preprečiti zlo; ekspr. sejati zlo; ločevati med dobrim in zlom; hudo, majhno, veliko zlo / družbeno… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zło — 1. Wybrać mniejsze zło «świadomie zgodzić się na coś, aby uniknąć czegoś jeszcze gorszego»: Panna Chevalier dała ukochanemu do wyboru: gilotyna lub małżeństwo. Wybrał mniejsze zło. Małżeństwo pozwoliło mu dokładniej zgłębić naturę kobiety,… …   Słownik frazeologiczny

  • zlȍ — zl|ȍ1 sr 〈G zlȁ, G mn zálā〉 1. {{001f}}loš, ružan čin, ružno djelo, loša djela, opr. dobro 2. {{001f}}nevolja, nesreća 3. {{001f}}rel. teol. ono što je protiv čovjeka i prirode i iz čega se razvija odbijanje, neprihvaćanje, zaziranje i gađenje; …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ZLO — Manzanillo, Mexico (Regional » Airport Codes) …   Abbreviations dictionary