aktywacja


aktywacja
ż I, DCMs. \aktywacjacji, blm
chem. fiz. «wzmaganie, pobudzanie działania albo zdolności działania»
∆ Aktywacja promieniotwórcza «wzbudzenie promieniotwórczości w substancjach nieaktywnych w rezultacie reakcji jądrowych»
∆ Energia aktywacji «ilość energii, jaką należy doprowadzić do układu, aby wywołać określoną reakcję chemiczną»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • aktywacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} wzmaganie, wzbudzanie działania lub zdolności działania ciał chemicznych, organizmu itp. <fr.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • aktywacyjny — przym. od aktywacja ∆ Analiza aktywacyjna «metoda analizy chemicznej polegająca na przemianie atomów oznaczanego pierwiastka w atomy promieniotwórcze i oznaczanie ich zawartości metodami fizycznymi» …   Słownik języka polskiego