chorągiew


chorągiew
ż V, DCMs. \chorągiewgwi; lm M. \chorągiewgwie, D. \chorągiewgwi
1. «przytwierdzony do drzewca płat tkaniny określonego koloru (lub kolorów), czasem ozdobiony haftem, opatrzony godłem, np. państwa, miasta, znakiem oddziału wojskowego, organizacji itp.; sztandar, flaga, proporzec»

Chorągiew cechowa, kościelna, narodowa, pułkowa, szkolna, wojskowa.

Biało-czerwona chorągiew.

Wywiesić, zatknąć na czymś chorągiew.

Chorągiew powiewa, łopocze.

◊ Biała chorągiew «biała tkanina, znak poddania się albo propozycji rokowań pokojowych»
2. «jednostka organizacyjna w harcerstwie, składająca się z pewnej liczby hufców»

Chorągiew Krakowska.

Komenda chorągwi.

3. hist. «w Polsce średniowiecznej: oddział żołnierzy, wojskowa podstawowa jednostka organizacyjno-taktyczna (od XVI w. - głównie jazdy rycerskiej), odpowiadająca obecnej kompanii»

Chorągiew dragońska, husarska, kozacka, tatarska.

Konna, lekka chorągiew.

Namiestnik, towarzysz chorągwi.

Formować, tworzyć, wystawić chorągiew.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • chorągiew — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. chorągiewgwi; lm M. chorągiewgwie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} płat materiału o regularnych kształtach przymocowany do drzewca, zawierający umowne zestawienia barw, godła,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Chorągiew — Pancerny. Bandera del …   Wikipedia Español

  • Chorągiew — Cf. Khorugv Chorągiew (Polish, pronounced: IPA| [xɔ rɔŋgʲɛf] ; literally: banner ) was the basic administrative unit of the Polish army from the 14th century. An alternative name until the 17th century was Rota .Between the 14th and 17th century… …   Wikipedia

  • chorągiew — Wyglądać jak śmierć na chorągwi zob. śmierć 14 …   Słownik frazeologiczny

  • Chorągiew (military unit) — Chorągiew pancerna of rotmistrz Józef Hulewicz painted by Wojciech Kossak Chorągiew (Polish pronunciation: [xɔˈrɔŋɡʲɛf]; literally: banner ) was the basic administrative unit of the Polish cavalry from the 14th century. An alternative name… …   Wikipedia

  • Хоругвь (подразделение) — У этого термина существуют и другие значения, см. Хоругвь. Гродненская хоругвь времён короля Сигизмунда III Вазы Хоругвь (польск. chorągiew), (белор. харугва)  …   Википедия

  • Banner of Poland — Throughout most of the history of Poland, the banner of Poland was one of the main symbols of the Polish State, normally reserved for use by the head of state. Although its design changed with time, it was generally a heraldic banner, i.e., one… …   Wikipedia

  • Московская битва (1612) — Русско польская война 1605 1618 …   Википедия

  • Polish Scouting Association — Infobox WorldScouting name = Związek Harcerstwa Polskiego image size = 140px caption = Polish Scouting and Guiding Association type = organization headquarters = ZHP Headquarter Warszawa location = Warszawa, Konopnickiej 6 country = Poland f date …   Wikipedia

  • Guerra Ruso-Polaca de 1654-1667 — Parte de El Diluvio Guerra Ruso Polaca. Stefan Czarniecki hetman polaco …   Wikipedia Español