aktywacyjny


aktywacyjny
przym. od aktywacja
∆ Analiza aktywacyjna «metoda analizy chemicznej polegająca na przemianie atomów oznaczanego pierwiastka w atomy promieniotwórcze i oznaczanie ich zawartości metodami fizycznymi»

Słownik języka polskiego . 2013.