abrazja


abrazja
ż I, DCMs. \abrazjazji
1. zwykle blm, geol. «proces niszczenia brzegów mórz i dużych jezior spowodowany ciągłymi uderzeniami fal i tarciem niesionych przez nie głazów, żwiru i piasku»
∆ Abrazja rzeczna «niszczenie koryta rzeki przez niesione prądem wody okruchy skalne»
2. lm D. \abrazjazji (\abrazjazyj)
med. «wyłyżeczkowanie jamy macicy, skrobanka»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • АБРАЗИЯ — механическое разрушение берегов морей, озёр, рек и водохранилищ волнами (Болгарский язык; Български) размиване; абразия (Чешский язык; Čeština) abraze (Немецкий язык; Deutsch) Abrasion; Abtragung (Венгерский язык; Magyar) abrázió (Монгольский… …   Строительный словарь

  • abrazyjny — przym. od abrazja (zwykle w zn. 1) ∆ geol. Platforma abrazyjna «płaska powierzchnia na brzegu morskim, lekko nachylona w kierunku morza, od strony lądu ograniczona klifem, powstała wskutek abrazji» …   Słownik języka polskiego