zwidzieć się


zwidzieć się
dk VIIa, zwidzi się, \zwidzieć siędziało się - zwidywać się ndk VIIIa, \zwidzieć sięduje się, \zwidzieć sięywało się
«ukazać się jako zwodnicza mara, widziadło; przywidzieć się»

Zwidywały się komuś jakieś majaki, zjawy.

Co ci się zwidziało?


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zwidywać się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os ndk Ib, zwidywać sięduje się {{/stl 8}}– zwidzieć się {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIb, zwidywać siędzi się, zwidywać siędział się {{/stl 8}}{{stl 7}} przywidywać się; też: ukazywać się komuś jako widziadło, mara : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień