zwierzostan


zwierzostan
m IV, D. -u, Ms. \zwierzostannie, blm
łow. «ogół zwierząt występujących na danym obszarze, ich stan liczebny i rodzaj»

Bogaty, obfity zwierzostan.

Ochrona zwierzostanu.


Słownik języka polskiego . 2013.