zwyczaj


zwyczaj
m I, D. -u; lm M. -e, D. -ów
1. «powszechnie przyjęty, najczęściej uświęcony tradycją sposób postępowania w pewnych okolicznościach, charakterystyczny dla pewnego środowiska, terenu, okresu itp.; obyczaj»

Dawny, odwieczny, staropolski zwyczaj.

Stary, dobry zwyczaj.

Cudzoziemski, lokalny, miejscowy, powszechny zwyczaj.

Barbarzyńskie, pogańskie zwyczaje.

Zwyczaje ludowe.

Ustalony zwyczaj językowy.

Zwyczaj witania kogoś chlebem i solą.

Poznać zwyczaje tubylców, Indian.

Przejąć czyjeś, jakieś zwyczaje.

Przywrócić, wskrzesić, zaprowadzić jakiś zwyczaj.

Stosować się do ogólnie przyjętych zwyczajów.

Postępować, robić coś zgodnie z panującym zwyczajem, według panującego zwyczaju, wbrew panującemu zwyczajowi.

Coś jest uświęcone zwyczajem, przez zwyczaj.

Coś odbiega od przyjętych zwyczajów.

Jakiś zwyczaj rozpowszechnił się, upowszechnił się, utrwalił się, zachował się, zakorzenił się, zapanował gdzieś.

◊ Jak zwyczaj każe «tak, jak jest przyjęte, jak wypada»
◊ Coś jest w zwyczaju «coś jest gdzieś powszechnie przyjęte, tradycyjne»
2. «właściwy komuś sposób postępowania, zachowanie charakterystyczne dla kogoś»

Mieć coś w zwyczaju.

Postąpić wbrew swemu zwyczajowi.

Ma zwyczaj zdrzemnąć się po obiedzie.

◊ (do zn. 1 i 2) Czyimś zwyczajem, jakimś zwyczajem «w sposób właściwy komuś, według zwyczaju panującego w jakimś środowisku, w jakiejś epoce»
◊ Coś weszło w zwyczaj «coś się stało zwyczajem, tradycją, nawykiem»
◊ Coś wyszło ze zwyczaju «coś przestało być stosowane, przestało być tradycją»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • zwyczaj — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. u; lm D. ów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} postępowanie, zachowywanie się, sposób robienia czegoś utrwalony w danej społeczności, uświęcony często tradycją : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • jak zwyczaj każe — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} tak, jak się zwykle robi; tak jak to zazwyczaj jest : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jak zwyczaj każe, sekretarki zaczęły pracę od wypicia kawy. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obyczaj — m I, D. u; lm M. e, D. ów 1. «powszechnie przyjęty, umowny, najczęściej utwierdzony tradycją sposób postępowania w danych okolicznościach, właściwy pewnej grupie ludzi, charakterystyczny dla danego terenu, okresu itp.; zwyczaj» Dawny, ludowy,… …   Słownik języka polskiego

  • przyjąć — dk Xc, przyjąćjmę, przyjąćjmiesz, przyjąćjmij (przyjm), przyjąćjął, przyjąćjęła, przyjąćjęli, przyjąćjęty, przyjąćjąwszy przyjmować ndk IV, przyjąćmuję, przyjąćmujesz, przyjąćmuj, przyjąćował, przyjąćowany 1. «stać się odbiorcą czegoś, wziąć to,… …   Słownik języka polskiego

  • utrzeć — dk XI, utrę, utrzesz, utrzyj, utarł, utarty, utarłszy ucierać ndk I, utrzećam, utrzećasz, utrzećają, utrzećaj, utrzećał, utrzećany 1. «rozdrobnić coś przez tarcie (np. na tarce); zmiażdżyć na drobne cząstki, rozetrzeć na masę przez tarcie» Utrzeć …   Słownik języka polskiego

  • zasięg — m III, D. u, N. zasięggiem, blm «granica sięgania, rozprzestrzeniania się czegoś, największa odległość, na jaką dociera coś, rozciąga się coś; docieranie, sięganie dokądś, do jakiegoś miejsca; obszar czymś objęty» Zasięg fal radiowych. Zasięg… …   Słownik języka polskiego

  • nawyk — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 7}} silne przyzwyczajenie do robienia czegoś, postępowania w określony sposób; czynność często przez kogoś wykonywana, powtarzana; zwyczaj, nałóg : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nawyk czytania przy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obyczaj — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. u; lm D. ów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ogólnie przyjęty, tradycyjny sposób postępowania, zachowania się w określonych sytuacjach, charakterystyczny dla danej społeczności …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • praktyka — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. praktykayce, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} świadome, celowe działanie człowieka, polegające na realizacji jakichś zasad; wykorzystanie, zastosowanie wiedzy w życiu… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • śmigus-dyngus — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zwyczaj wzajemnego oblewania się wodą w poniedziałek wielkanocny {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} dzień, w którym praktykuje się ten zwyczaj; lany …   Langenscheidt Polski wyjaśnień