źle


źle
gorzej
1. «nie tak jak trzeba, nie tak jak być powinno, nienależycie, nieodpowiednio, niedobrze»

Źle uczyć.

Źle sprzątać.

Źle coś wybrać.

Źle zadecydować o czymś.

Źle pojęta solidarność.

Źle ubrany, uczesany.

∆ Źle wychowany, źle ułożony «nie znający zasad grzeczności, dobrego tonu, niegrzeczny, nieuprzejmy, nie wychowany»
pot. Mieć źle w głowie «nie być przy zdrowych zmysłach, być nierozsądnym, lekkomyślnym, głupim»
2. «niezdrowo, mizernie, nędznie, słabo»

Czuć się źle.

Źle wyglądać.

◊ Źle jest z kimś, z czyimś zdrowiem «ktoś jest ciężko chory, bardzo słaby»
3. «skąpo, mało, niedostatecznie»

Źle odżywiany.

Źle płatny.

4. «nieuczciwie, niezgodnie z zasadami moralnymi»

Źle postępować.

Źle się prowadzić.

∆ Kobieta, dziewczyna źle się prowadząca «kobieta, dziewczyna niemoralna, lekkich obyczajów»
pot. Źle komuś z oczu patrzy «ktoś wygląda na człowieka niedobrego, nieuczciwego, nie budzącego zaufania»
5. «niepochlebnie, negatywnie, ujemnie, niekorzystnie»

Coś o czymś, o kimś źle świadczy.

Mówić o kimś źle.

6. «nieżyczliwie, nieprzychylnie, nieprzyjaźnie»

Być źle przyjętym przez kogoś.

Być źle usposobionym do kogoś, do czegoś.

Źle traktować kogoś.

◊ Źle komuś życzyć «być dla kogoś nieżyczliwym, żywić do kogoś nieprzyjazne uczucia»
7. «niemiło, nieprzyjemnie, smutno, ciężko, przykro»

Źle się czuć w czyimś towarzystwie.

Źle komuś na obczyźnie, poza domem.

8. «niepomyślnie, nieszczęśliwie, ze złym wynikiem»

Coś się może źle skończyć.

Czyjeś sprawy źle się układają.

Karta komuś źle idzie.

◊ Źle się komuś powodzi, wiedzie «ktoś jest biedny, niezamożny, nie ma szczęścia w życiu»
◊ Źle trafić a) «przybyć do niewłaściwego miejsca» b) «zwrócić się do niewłaściwej osoby» pot. «wyjść za mąż, ożenić się niewłaściwie; być nieszczęśliwym w małżeństwie»
◊ Wyjść na czymś źle «stracić na czymś, zostać poszkodowanym»
◊ Źle skończyć «swym postępowaniem doprowadzić do czegoś złego dla siebie, do niechlubnego, niedobrego zakończenia życia»
9. «jako równoważnik zdania: jest źle - o sytuacji niepomyślnej, grożącym niebezpieczeństwie, nieszczęściu itp.»

Źle, że nie przyszedł.

Gorzej niż źle.

◊ I tak źle, i tak niedobrze; tak źle, a tak jeszcze gorzej «o sytuacji, z której nie ma dobrego wyjścia»

Słownik języka polskiego . 2013.