żebrować


żebrować
ndk IV, \żebrowaćruję, \żebrowaćrujesz, \żebrowaćruj, \żebrowaćował, \żebrowaćowany
archit. techn. «robić konstrukcję, szkielet z żeber - poprzecznych elementów (np. łuków, belek metalowych lub drewnianych); wzmacniać, usztywniać coś za pomocą żeber konstrukcyjnych»

Sklepienie żebrowane.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • żebrowanie — n I 1. rzecz. od żebrować. 2. lm D. żebrowanieań archit. «szkielet konstrukcyjny wzmacniający sklepienie, zwykle gotyckie, składający się z poprzecznych łuków (żeber) przecinających się w jednym miejscu» Ostrołukowe żebrowanie stropu. 3. lm D.… …   Słownik języka polskiego

  • žabravoti — מabravoti, oja, ojo (plg. l. żebrować) žr. 1 žebravoti 3: Eisam žabravoti BzF 201, KŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language