żeński


żeński
1. «odnoszący się, należący do kobiety, do kobiet; przeznaczony dla kobiet, obsługujący kobiety; złożony z kobiet; będący kobietą»

Żeński oddział w szpitalu.

Chór żeński.

Płeć żeńska.

Żeński potomek.

Szkoła żeńska.

jęz. Rodzaj żeński «w niektórych językach, np. w polskim, francuskim, niemieckim: kategoria morfologiczna rzeczowników oznaczających przede wszystkim kobiety, decydująca o formie określających je części mowy wchodzących w związki zgody (przymiotników, zaimków, liczebników, imiesłowów) oraz mogąca decydować o osobowych formach czasowników»
lit. Rym żeński «zgodność brzmienia końcowej części dwu wyrazów mających akcent na przedostatniej sylabie»
2. biol. «mający narządy wytwarzające jaja; mający komórki ulegające zapłodnieniu; charakterystyczny dla samicy»

Żeńskie narządy rozrodcze.

Osobniki żeńskie.

∆ Gameta żeńska «żeńska komórka płciowa, która w procesie zapłodnienia łączy się z gametą męską w zygotę»
∆ Kwiat żeński «kwiat mający tylko słupek (nie mający pręcików)»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • ženski — žènskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na žene, koji ima osobine žena, koji je kao u žena 2. koji ima samo organe za zametanje ploda u cvijetu 3. žarg. dio sprave, utoren dio mehanizma (utičnica itd.); koji prihvaća drugi dio, opr. muški… …   Hrvatski jezični portal

  • żeński — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotyczący kobiet lub kobiety, przeznaczony dla kobiet, należący do kobiet, składający się z kobiet; kobiecy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zespół żeński.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • žènski — pril. kao žene, na ženski način, na način žena …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ženski — žènski pril. DEFINICIJA kao žene, na ženski način, na način žena ETIMOLOGIJA vidi žena …   Hrvatski jezični portal

  • žénski — a o prid. (ẹ) 1. nanašajoč se na predstavnike spola, katerega značilnost je roditvena sposobnost: ženski potomci / ženski rod kake rodovine / ženski spolni organi / otroci ženskega spola / zdaj je v najlepših ženskih letih / ženske bolezni… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • žènskī — žènsk|ī prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na žene, koji ima osobine žena, koji je kao u žena 2. {{001f}}koji ima samo organe za zametanje ploda u cvijetu 3. {{001f}}žarg. dio sprave, utoren dio mehanizma (utičnica itd.); koji prihvaća drugi dio,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Мосс, Пётр — Пётр Мосс польск. Piotr Moss Дата рождения 13 мая 1949(1949 05 13) (63 года) Место рождения Быдгощ …   Википедия

  • Мосс, Петр — Быдгощ Пётр МОСС (польск. Piotr Moss, 13 мая 1949, Быдгощ) – польский и французский композитор. Содержание 1 Биография …   Википедия

  • Мосс Петр — Быдгощ Пётр МОСС (польск. Piotr Moss, 13 мая 1949, Быдгощ) – польский и французский композитор. Содержание 1 Биография …   Википедия

  • Мосс Пётр — Быдгощ Пётр МОСС (польск. Piotr Moss, 13 мая 1949, Быдгощ) – польский и французский композитор. Содержание 1 Биография …   Википедия