życiowość


życiowość
ż V, DCMs. \życiowośćści, blm
rzecz. od życiowy (zwykle w zn. 3)

Życiowość czyichś poglądów.


Słownik języka polskiego . 2013.