żywioł


żywioł
m IV, D. -u, Ms. \żywiołole; lm M. -y
1. «siła przyrody i jej przejaw; wszelka siła, substancja, której nie ożywia, którą nie kieruje świadomość; w filozofii starożytnej: każdy z elementów tworzącej świat materii: ogień, woda, powietrze, ziemia»

Groźny, potężny, szalejący żywioł.

Rozszalały, wszystko niszczący żywioł ognia.

Opierać się żywiołowi, walczyć z żywiołem.

Żywioł zagraża czemuś.

Żywioł rozpętał się, szaleje.

pot. Puścić coś na żywioł «pozostawić coś własnemu biegowi pozwolić się rozwijać samorzutnie, spontanicznie»
2. zwykle w lp «strefa, krąg czyichś spontanicznych zainteresowań, zamiłowań»

Literatura, muzyka, nauka, sport itp. jest czyimś żywiołem.

◊ Być, znaleźć się, poczuć się w swoim żywiole «czuć się, poczuć się gdzieś dobrze; być, znaleźć się w warunkach sprzyjających rozwinięciu własnych zdolności, możliwości, zamiłowań; być, znaleźć się w życzliwym, odpowiadającym komuś środowisku»
3. «ludzie tworzący pewne zbiorowisko polityczne, społeczne, narodowe, towarzyskie; element»

Żywioł napływowy, obcy, niepolski, niemiecki.

Żywioł chłopski, mieszczański.

4. książk. «składnik, element treści; pierwiastek»

Żywioł epicki, liryczny utworu.

Odnajdować żywioł ludowości w jakimś utworze.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • żywioł — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. żywiołole {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} siła przyrody i jej przejawy, zwłaszcza potężne, groźne, trudne do opanowania, np. ogień, woda, huragan itp. : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • żywioł — 1. Być, znaleźć się, czuć się, poczuć się w swoim żywiole a) «czuć się, poczuć się gdzieś dobrze, swobodnie»: Stewardzi zaczęli roznosić kielichy napełnione szampanem. Kapitan promieniał. Był w swoim żywiole, rozdając ze swej dwumetrowej… …   Słownik frazeologiczny

  • The 7 Temptations — Студийный альбом Д …   Википедия

  • puścić — 1. pot. Puszczać gazy, euf. wiatry, posp. bąki, puścić bąka «wydalać, wydalić, wydzielać, wydzielić gazy fizjologiczne przez odbyt»: (...) wszyscy udawali, że śpią, chrapali, puszczali bąki, przewracali się z chrzęstem sienników. W. Kowalewski,… …   Słownik frazeologiczny

  • puszczać — 1. pot. Puszczać gazy, euf. wiatry, posp. bąki, puścić bąka «wydalać, wydalić, wydzielać, wydzielić gazy fizjologiczne przez odbyt»: (...) wszyscy udawali, że śpią, chrapali, puszczali bąki, przewracali się z chrzęstem sienników. W. Kowalewski,… …   Słownik frazeologiczny

  • puścić — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}na żywioł {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} pozwolić, by coś działo się, rozwijało się dalej w sposób niekontrolowany, spontaniczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Puścić robotę na żywioł. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Дембовский Эдвард — Дембовский (Dembowski) Эдвард [25.4 (или 31.5).1822, Варшава, ‒ 27.2.1846, Подгуж, близ Кракова], польский философ, революционный демократ. Выходец из аристократической семьи. В 1839 вступил в подпольную патриотическую организацию «Содружество… …   Большая советская энциклопедия

  • Дембовский — I Дембовский (Dembowski)         Эдвард [25.4 (или 31.5).1822, Варшава, 27.2.1846, Подгуж, близ Кракова], польский философ, революционный демократ. Выходец из аристократической семьи. В 1839 вступил в подпольную патриотическую организацию… …   Большая советская энциклопедия

  • Дембовский, Эдвард — Эдуард Дембовский Edward Dembowski …   Википедия

  • Дембовский, Эдуард — Эдуард Дембовский Edward Dembowski …   Википедия