abrazyjny


abrazyjny
przym. od abrazja (zwykle w zn. 1)
geol. Platforma abrazyjna «płaska powierzchnia na brzegu morskim, lekko nachylona w kierunku morza, od strony lądu ograniczona klifem, powstała wskutek abrazji»

Słownik języka polskiego . 2013.