chrzanić


chrzanić
ndk VIa, \chrzanićnię, \chrzanićnisz, chrzań, \chrzanićnił, \chrzanićniony
1. wulg. «mówić głupstwa, pleść bzdury; bredzić, ględzić»
2. wulg. «robić coś źle, nieudolnie; partaczyć»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • chrzanić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, chrzanićnię, chrzanićni, chrzań, chrzanićniony {{/stl 8}}– pochrzanić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb{{/stl 8}}, schrzanić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, pot. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chrzanić — Być obojętnym; nie przejmować się; lekceważyć Eng. To be indifferent to or contemptuous of; not to care at all; to ignore; to show disrespect …   Słownik Polskiego slangu

  • chrzanić się — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os ndk VIIb, chrzanić sięni się {{/stl 8}}– pochrzanić się {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} mylić się, mieszać się, plątać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Komuś się wszystko chrzani. Komuś się wszystko… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chrzanić się II – pochrzanić się, schrzanić się — chrzanić się II – pochrzanić się, schrzanić się, {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} psuć się; pogarszać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Radio się chrzani. Chrzani się pogoda. Pralka się schrzaniła. Komuś chrzani się zdrowie. Wszystko się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pochrzanić się — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}chrzanić się I {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}pochrzanić się II {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}chrzanić się II {{/stl 33}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chrzanienie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}od cz. chrzanić. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} z niechęcią, pogardą o jakimś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pochrzanić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}chrzanić I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • schrzanić — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}chrzanić I {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}schrzanić II {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}schrzaniać {{/stl 33}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • schrzanić się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}chrzanić się II {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień