chrzęstnoszkieletowy


chrzęstnoszkieletowy
zool. Ryby chrzęstnoszkieletowe «Chondrichthyes, gromada najpierwotniejszych ryb o chrzęstnym, miejscami zwapniałym szkielecie; obejmuje rekiny, płaszczki i chimery oraz wymarłe gatunki kopalne; ryby chrzęstne»

Słownik języka polskiego . 2013.