akumulowanie


akumulowanie
n I
1. rzecz. od akumulować.
2. to samo, co akumulowanie się

Akumulowanie zmian ilościowych w organizmach.

akumulowanie się rzecz. od akumulować się.

Słownik języka polskiego . 2013.