chwalebny


chwalebny
\chwalebnyniejszy
1. «godny pochwały; przykładny, wzorowy»

Chwalebny zwyczaj.

Chwalebne zamiary, dążenia.

2. książk. «przynoszący chwałę; zaszczytny, chlubny»

Chwalebna śmierć.

Chwalebne blizny, rany.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • chwalebny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, chwalebnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} godny najwyższej pochwały; będący wzorem, przykładem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chwalebne plany na przyszłość. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • konto — 1. Coś idzie, poszło na czyjeś konto, na czyjś rachunek «coś zostało komuś przypisane, uznane za czyjąś zasługę lub winę, coś zostało zrobione czyimś kosztem, coś obciążyło kogoś»: Gomułka i jego administracja nie dysponują zespołem tego rodzaju… …   Słownik frazeologiczny

  • błogosławiony — błogosławionywieni imiesł. przymiotnikowy bierny czas. błogosławić (p.) błogosławiony w użyciu przym. «nieoceniony, pomyślny, chwalebny, zbawienny» Błogosławiony czas. Błogosławiona cisza, myśl. ∆ Błogosławionej pamięci «w religii mojżeszowej: o… …   Słownik języka polskiego

  • chlubny — chlubnyniejszy «taki, jakim można się chlubić; przynoszący chwałę, zaszczyt; zaszczytny, chwalebny» Chlubne świadectwo. Chlubny czyn …   Słownik języka polskiego

  • chwalebnie — przysłów. od chwalebny a) w zn. 1: Sprawować się chwalebnie. b) w zn. 2: Polec chwalebnie w obronie ojczyzny …   Słownik języka polskiego

  • czyn — m IV, D. u, Ms. czynnie; lm M. y «postępek, uczynek; dzieło» Czyn chwalebny, piękny; czyn haniebny, karygodny. Sądzić ludzi z czynów. Rycerz sławny ze swych czynów. ∆ Czyn społeczny «praca dla dobra ogółu wykonywana honorowo, często w celu… …   Słownik języka polskiego

  • zamiar — m IV, D. u, Ms. zamiararze; lm M. y «to, co ktoś zamierza; projekt, plan, intencja zrealizowania czegoś» Ambitny, chwalebny, dziwaczny, godziwy, niezłomny, poważny, skryty, szalony, szlachetny, śmiały, uczciwy, zuchwały zamiar. Życzliwe, wrogie… …   Słownik języka polskiego

  • zaszczytny — zaszczytnyniejszy «przynoszący zaszczyt, honor; będący wyróżnieniem, zaszczytem; chlubny, chwalebny» Zaszczytna nagroda, misja. Zaszczytne zadanie, wyróżnienie. ◊ Zaszczytne miejsce «miejsce (zwykle przy stole) uważane za uprzywilejowane,… …   Słownik języka polskiego

  • chwalebnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. chwalebny w zn. 1.: Chwalebnie się zachować, ukończyć szkołę.; w zn. 2.: Zginąć chwalebnie, ratując życie innym. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zamysł — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. zamysłyśle {{/stl 8}}{{stl 7}} zamierzenie, intencja, plan, pomysł, idea : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chwalebny, dumny, śmiały, zuchwały zamysł. Powziąć jakiś zamysł. Udaremnić niecny zamysł. Odstąpić od zamysłu …   Langenscheidt Polski wyjaśnień