chwytak


chwytak
m III, D. -a, N. \chwytakkiem; lm M. -i
1. chwytacz
górn. Chwytak rur «w górnictwie naftowym: urządzenie zatrzymujące automatycznie spadające rury wydobywcze lub pompowe w razie ich zerwania»
∆ Chwytak wozów «urządzenie w pochylni służące do zatrzymywania wozów kopalnianych w razie odczepienia lub zerwania się liny; łapacz a. łapak wozów»
2. techn. «element dźwigu, żurawia, suwnicy, koparki lub czerparki, zwykle zawieszony na linie nośnej, służący do chwytania i przenoszenia substancji sypkich, materiałów w kawałkach, towarów, ładunków itp.; chwytnik»

Chwytak szczękowy, mechaniczny, elektromagnetyczny.

Chwytak do ładowania rudy na statek.

3. techn. «w kamerach i kopiarkach filmowych oraz w projektorach: główna część mechanizmu, który chwyta taśmę filmową i nadaje jej posuw skokowy»
4. włók. «element krosna bezczółenkowego przerzucony przez przesmyk dla wprowadzenia tam wątku»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • chwytak — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. a, techn. {{/stl 8}}{{stl 7}} urządzenie do chwytania i przenoszenia różnych przedmiotów (np. ładunków, materiałów sypkich itp.); m.in. część składowa koparek, dźwigów, żurawi itp. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Grab (tool) — A grab is a mechanical device with two or more jaws, used to pick things up or to capture things. Some types are: *Roundnose grab: as in [http://www.grab resale.com/Plaatjes nederlands/Mechanische Rondneus grijper.jpgthis image] *Clamshell grab:… …   Wikipedia

  • ГРЕЙФЕР — грузозахватное приспособление с поворотными челюстями, являющееся рабочим органом экскаватора или крана экскаватора, применяемое для перемещения и погрузки кусковых материалов, а также для производства земляных работ (Болгарский язык; Български)… …   Строительный словарь

  • chwytacz — m II, D. a; lm M. e, D. y techn. «przyrząd lub część urządzenia technicznego, służąca do chwytania, przytrzymywania czegoś; chwytak» ∆ Chwytacz iskier → iskrochron ∆ Chwytacz dźwigu «urządzenie do samoczynnego zatrzymywania lub ograniczania… …   Słownik języka polskiego

  • chwytakowy — przym. od chwytak Dźwig chwytakowy. Koparka, ładowarka chwytakowa …   Słownik języka polskiego

  • chwytnik — m III, D. a, N. chwytnikkiem; lm M. i 1. «imadełko lub szczypczyki używane w delikatnych, precyzyjnych robotach» 2. bot. chwytniki «nitkowate komórki powierzchniowe występujące u niektórych grzybów, glonów, porostów, mszaków i in.,… …   Słownik języka polskiego

  • podsiębierny — ∆ techn. Koło podsiębierne «w młynach, turbinach itp.: koło wodne z łopatkami, poruszane strumieniem wody przepływającym poniżej osi koła» ∆ Koparka podsiębierna «koparka, której część robocza (łyżka, zbierak lub chwytak), osadzona sztywno na… …   Słownik języka polskiego

  • chwytnik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. a {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} rodzaj szczypczyków lub imadełka używanego przy bardzo precyzyjnych, delikatnych pracach {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień