ciało


ciało
n III, Ms. ciele; lm D. ciał
1. «tkanka mięsna, tłuszczowa, łączna i skórna obrastająca szkielet człowieka lub zwierzęcia»

Mieć zdrowe, jędrne ciało.

rel. Boże Ciało «w kościele katolickim: święto eucharystii, obchodzone zwykle z uroczystą procesją»
◊ Nabierać ciała, przybierać na ciele «poprawiać się, tyć»
◊ Spadać z ciała a. na ciele, opadać z ciała, rzad. tracić ciało «chudnąć»
2. «organizm ludzki lub zwierzęcy (rzadziej roślinny) jako całość; czasem: tułów»

Drobne, okazałe ciało.

Długie ciało żmii.

Części ciała.

Ciepłota, ciężar ciała.

Mieć wysypkę na całym, po całym ciele.

Czuć ból w całym ciele.

Włożyć suknię na gołe ciało.

◊ Na duszy i ciele «moralnie i fizycznie»
◊ Robić coś, poświęcać się czemuś itp. duszą i ciałem «robić coś, poświęcać się czemuś ze wszystkich sił, całkowicie, ze wszystkim»
◊ Dogadzać ciału «żyć wygodnie, pędzić życie sybaryty»
◊ Stawać się ciałem; oblekać się, przyoblekać się ciałem a. w ciało «urzeczywistniać się»
◊ A słowo ciałem się stało «zwrot z ewangelii używany dziś w niespodziewanej, zaskakującej sytuacji lub kiedy coś doszło do skutku, urzeczywistniło się, spełniło»
◊ Świecić gołym ciałem «chodzić w podartym ubraniu»
□ Cierp ciało, kiedy ci się chciało.
□ Bliższa ciału koszula niż sukmana.przen. «grono osób, zgromadzenie; personel»

Ciało dyplomatyczne, nauczycielskie, pedagogiczne, naukowe, ustawodawcze.

3. «zwłoki»

Balsamować ciało.

Złożyć ciało do grobu.

Eksportacja ciała do kaplicy.

4. chem. fiz. «ograniczona, uformowana materia; substancja»

Ciało gazowe, płynne, ciekłe.

Ciało organiczne, nieorganiczne.

Ciała promieniotwórcze, krystaliczne.

∆ Ciało stałe «ciało odznaczające się sztywnością postaci»
∆ Ciało sztywne «ciało, które nie ulega odkształceniom, niezależnie od wartości sił przyłożonych do niego»
astr. Ciała niebieskie «wszelkie obiekty znajdujące się poza Ziemią w przestrzeni Wszechświata, np. Słońce, gwiazdy, planety, także wytworzone przez człowieka sztuczne satelity Ziemi»
* mat. Ciało algebraiczne «dowolny zbiór co najmniej dwóch elementów, w którym określone są i wykonalne działania dodawania i mnożenia, przy spełnieniu określonych warunków»
∆ Ciało liczbowe «zbiór liczb składający się co najmniej z dwóch elementów, w którym są określone i wykonalne działania dodawania i mnożenia, spełniające określone aksjomaty»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • ciało — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. ciele {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zespół tkanek okrywających szkielet człowieka lub zwierzęcia, nadający właściwą człowiekowi lub zwierzęciu postać zewnętrzną : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ciało — 1. (A) słowo ciałem się stało «zwrot używany w zaskakującej sytuacji lub kiedy coś niespodziewanie doszło do skutku, spełniło się»: Można by rzec, że słowo stało się ciałem. Magister Hubert Wagner został trenerem reprezentacji kobiecej Polski.… …   Słownik frazeologiczny

  • cialo — socialo …   Dictionnaire des rimes

  • ciało obce — {{/stl 13}}{{stl 7}} przedmiot, zwykle niewielki (np. okruch, drzazga), który z zewnątrz dostał się do organizmu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ciało obce w oku. Usunąć ciało obce. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ciało pedagogiczne — {{/stl 13}}{{stl 7}} ogół nauczycieli, wychowawców pracujących w jakiejś szkole : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zebrało się całe ciało pedagogiczne. Ktoś wydalony ze szkoły decyzją ciała pedagogicznego. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Boże Ciało — {{/stl 13}}{{stl 7}} w Kościele katolickim: święto ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Andrzej Saramonowicz — (b. 23 february 1965 in Warsaw) polish director, actor, journalist and scenarist.History student of Warsaw University. Was a member of Gazeta Wyborcza, Viva and Przekroj which are polish main press magazines. In 2000 won award for his movie Pół… …   Wikipedia

  • stały — stali, stalszy 1. «odznaczający się sztywnością postaci; nieciekły i nielotny» Ciało stałe. Paliwo stałe. Stały stan skupienia. ∆ chem. Ciało stałe krystaliczne «ciało o uporządkowanym układzie atomów, które tworzą trwałą strukturę, zwaną siecią… …   Słownik języka polskiego

  • Liste der Nummer-eins-Hits in Polen (1985) — Singles Sal Solo – San Damiano 4 Wochen (15. Dezember 1984 – 11. Januar) Republika – Psy Pawłowa 2 Wochen (12. Januar – 25. Januar) Wham! – Last Christmas 2 Wochen (26. Januar – 8. Februar) Maanam – Kreon 2 Wochen (9. Februar – 22. Februar)… …   Deutsch Wikipedia

  • amorficzny — «odznaczający się nie uporządkowaną budową; bezpostaciowy» ∆ jęz. Języki amorficzne «języki, których cechą charakterystyczną jest słabo rozwinięty system afiksów, czyli morfemów gramatycznych» ∆ chem. fiz. Ciało amorficzne «ciało pozbawione… …   Słownik języka polskiego