ciąg


ciąg
m III, D. -u, N. \ciąggiem; lm M. -i
1. «nieprzerwana ciągłość, tok czegoś»
a) «w przestrzeni: droga, ulica, szlak, trasa; pasmo, pas»

Ciąg pieszy, komunikacyjny, uliczny, spacerowy, przewozowy, handlowy, wystawowy, usługowy, widokowy.

Ciąg zieleni.

Ciąg sklepów.

◊ Pisać w ciągu «pisać w tej samej linii, nie od wiersza»
b) «w czasie, w następujących po sobie zdarzeniach; trwanie, dzianie się, bieg, przebieg czegoś»

Ciąg myśli, mowy, opowiadania.

Ciąg nauczania.

techn. Ciąg produkcyjny «szereg kolejno następujących po sobie operacji w procesie produkcyjnym, których wynikiem jest otrzymanie określonego produktu»
∆ Ciąg technologiczny «zespół maszyn i urządzeń technicznych potrzebnych do kolejnych prac przy wytwarzaniu określonego produktu»
◊ Ciąg dalszy (np. artykułu, powieści) «przedłużenie czegoś, następna część; to, co nastąpi»
◊ W dalszym ciągu «kontynuując stan poprzedni; nadal»
◊ W ciągu (podróży, rozmowy, wieków, lat itp.) «w czasie, podczas, w trakcie; w miarę upływu (wieków, lat)»
◊ Jednym ciągiem «bez przerwy, ciągle, po kolei»
2. «dopływ, przepływ; prąd»

Ciąg powietrza.

Ciąg gazu, wody w rurach.

Piec ma dobry, zły ciąg.

3. «gromadna wędrówka zwierząt (zwłaszcza ryb) w okresie godowym; gromadny przelot ptaków wędrownych wiosną i jesienią; także lot tokowy lub na żerowiska»

Ciąg węgorzy, łososi na tarło.

Ciągi tokowe słonek.

Ciąg bocianów na południe.

4. rzad. «ciągnięcie, wyciągnięcie czegoś, ciągnienie (w hutnictwie); pociągnięcie czymś»

Ciąg sieci z jeziora.

Ciąg drutu (w hucie).

Ciągi pióra a. piórem po papierze.

Pozostać w tyle o pięć ciągów wioseł.

5. lotn. «siła napędzająca statek latający lub pocisk rakietowy, wytwarzana przez silnik napędowy (śmigłowy lub odrzutowy)»
6. mat. «zbiór elementów uporządkowanych według pewnej zasady i ponumerowanych kolejnymi liczbami naturalnymi»

Ciąg skończony, nieskończony, rosnący, malejący, niemalejący.

Ciąg liczb, punktów, prostych, funkcji.

7. żegl. «część liny przeciągniętej przez blok, do której przykłada się siłę potrzebną do podniesienia ciężaru zawieszonego na końcu drugiej części liny»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • ciąg — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} występowanie po sobie, jeden po drugim, pew nych elementów w przestrzeni; droga, ulica, szlak, trasa; pasmo, pas : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ciąg… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • čiag — čiàg adv. žr. 1 čiagi: O čiag būtų vieta skųstis DP499 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • CIAG Marl — In der Christlich Islamischen Arbeitsgemeinschaft Marl (CIAG Marl) schließen sich seit 1984 Menschen mit vielfältigen religiösen, kulturellen und politischen Einstellungen mit dem Ziel zusammen, die Völkerverständigung zu fördern. Die… …   Deutsch Wikipedia

  • dalszy ciąg — {{/stl 13}}{{stl 7}} przedłużenie, kontynuacja czegoś trwającego, już rozpoczętego; też: wydarzenia, fakty będące następstwem czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dalszy ciąg powieści, filmu, opowiadanej historii. Sprawa doczekała się dalszego ciągu w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Christlich-Islamische Arbeitsgemeinschaft Marl — SchritteIn der Christlich Islamischen Arbeitsgemeinschaft Marl (CIAG Marl) schließen sich seit 1984 Menschen mit vielfältigen religiösen, kulturellen und politischen Einstellungen mit dem Ziel zusammen, die Völkerverständigung zu fördern. Die… …   Deutsch Wikipedia

  • Polish phonology — For assistance in making phonetic transcriptions of Polish for Wikipedia articles, see . Vowels The Polish vowel system is relatively simple with only six oral and two nasal vowels. All Polish oral vowels are monophthongs, which are shown to the… …   Wikipedia

  • postęp — m IV, D. u, Ms. postęppie 1. blm «ciąg procesów, zmian zmierzających ku stanowi coraz doskonalszemu, coraz lepszemu; rozwój, polepszanie się, doskonalenie się» Postęp gospodarczy, techniczny. Postęp dziejowy, cywilizacyjny, moralny, społeczny.… …   Słownik języka polskiego

  • Frank Ochberg — Infobox Scientist name = Frank Ochberg image width = caption = birth date = 1940 birth place = New York City death date = death place = residence = citizenship = nationality = ethnicity = field = Psychiatry work institution = National Institute… …   Wikipedia

  • Abrahamische Ökumene — Abrahamitische Ökumene bezeichnet den Dialog der drei monotheistischen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam. Der Begriff geht auf die christlichen Theologen Hans Küng und Karl Josef Kuschel zurück. Sie betonen damit die Notwendigkeit… …   Deutsch Wikipedia

  • Bereitschaftssiedlung Marl — Dieser Artikel behandelt die Stadt Marl in Nordrhein Westfalen; zur gleichnamigen Gemeinde in Niedersachsen siehe: Marl (Dümmer). Wappen Deutschlandkarte …   Deutsch Wikipedia